Konkursas Elektr?nuose

Versija spausdinimui

Balandio 28 dien? Elektr?n? meno mokykloje vyko XXII respublikinis fortepijonini? ansambli? konkursas Skambinu su draugu, j? organizavo Elektr?n? meno mokyklos fortepijono skyriaus mokytoj? grup?.
Jaunieji pianistai atvyko i ?vairi? Lietuvos miest? bei miesteli? dvideimt dviej? meno ir muzikos mokykl?: Alytaus, Ariogalos (Raseini? r.), Bir?, Birtono, Elektr?n?, Grigiki?, Kaiiadori?, Kauno, K?daini?, Kupikio, Pagiri?, Ukmerg?s, Var?nos, Vilkavikio, Visagino, Vilniaus ir Vilniaus rajono.
Fortepijonini? ansambli? dalyviai buvo skirstomi ? kelias amiaus grupes: A kategorijos (14 klasi?), B kategorijos (57 klasi?), C kategorijos (810 klasi?), D kategorijos (dalyviai, kuri? ansambliai sudaryti i skirting? A, B ir C kategorij? mokini?) ir E kategorijos (ansambliai, kuriuose mokiniai groja su mokytoju ar suaugusiu eimos nariu). Renginyje dalyvavo nemaas b?rys jaun?j? pianist?, o juos ruo? penkiasdeimt atuoni pedagogai. Konkurso dalyviai tur?jo atlikti laisvai pasirinkt? po vien? skirtingo charakterio k?rin?, kuriuos vertino kompetentinga komisija. Fortepijoniniai ansambliai klausytojus nustebino rykiu ir spalvingu atlikimu, improvizacijomis, iaugusiu mokini? meistrikumo ir profesionalumo lygiu.
Raseini? meno mokyklai atstovavo trys fortepijoniniai ansambliai. A kategorijos perklausoje puikiai pasirod? iame renginyje debiutuojantys jaunieji pianistai i Ariogalos skyriaus eiminis Adrijos ir Dajaus Giedrai?i? (1 kl., 3 vieta), T?jos Diaugyt?s (1 kl., 2 vieta) ir Tautvilo ukevi?iaus (4 kl., 2 vieta) duetai, jie atliko Hans-Giunter Heumann (One Oclock Rock), Denni Alexander (Lazy Kind of Walts) k?rinius, ir Ugn? Morkut? (4 kl., 3 vieta) bei Paulina olyt? (5 kl., 3 vieta), atlikusios lietuvi? kompozitoriaus Valentino Bagdono k?rin? Atvaiavo pirlys. Mokines konkursui pareng? vyresnioji mokytoja Diuljeta Banien?. Fortepijoniniai duetai u puik? pasirodym? buvo apdovanoti diplomais ir prizin?mis taur?mis.
Diuljeta Banien?,
Raseini? meno mokyklos
Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja

Komentarų nėra