Konkurso taur?s parkeliavo ? Raseinius

Versija spausdinimui

auni raseiniki? maniki?rininki? komanda Lina Matulevi?ien?, Neringa Lukauskien? ir Erika Laurinavi?ien? nuo gruodio ruo?si vasario 25 dien? algirio arenoje Beauty Expo 2023 parodos metu vyksian?iam fotokonkursui Met? maniki?ro meistras 2023. Konkurs? organizavo Lietuvos kirp?j? ir groio specialist? asociacija ,,Kigsa. Trys maniki?rinink?s pasiryo daryti tai, ko niekada nedar? skulpt?r? ant nag?. Buvo daug visko teko perlipti nepasitik?jimo barjer?, aar? kalnus ir nuovargio sienas. Bet mes tai padar?me! Pasi?m?me tai, ko nusipeln?me! ? Raseinius parveti trys medaliai. Visos dalyvavome skirtingose kategorijose ir visos laim?jome prizines vietas. Tai daugiau nei taur? ir medalis. Tai ?vertinimas, kad gali labai daug ir visada turi eiti tik ? priek?, siekti vis ko nors naujo.
Danas galvoja, kad maniki?rinink?s darbas labai lengvas. Tikrai taip n?ra nuolat turime prisitaikyti prie klien?i?, iklausyti, paguosti, kartais net pabarti. Ta?iau visada diaugiam?s, kai klient?s gr?ta v?l ir v?l. Yra toki?, kurios lankosi vis? deimtmet?. Tampame daugiau nei meistr? ir klient?, tampame draug?mis.
Erika Laurinavi?ien?

Komentarų nėra