Kontrolės komitetas siūlo pasiskubinti surasti „Liepaitei“ direktorę

Albinas STAKAUSKAS [1]

Birželio 17 d. vykusiame Savivaldybės kontrolės komitete apsvarstyti penki klausimai. Išklausytos ataskaitos dėl Raseinių „Saulutės“ ir Ariogalos lopšelių-darželių ribotos apimties finansinių auditų, dėl Betygalos Maironio vidurinės mokyklos finansinio audito, dėl Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ir Raseinių rajono švietimo centro vidaus auditų. Komitetas, išklausęs Savivaldybės kontrolierės Audronės Lukauskienės ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos Birutės Juknienės pranešimus, didelių priekaištų įstaigoms neturėjo ir nuobaudų nesiūlė – buvo apsiribota svarstymu.
Kiek plačiau nagrinėtos „Liepaitės“ lopšelio-darželio ir Švietimo centro ataskaitos. Itin aktualūs klausimai nuskambėjo išklausant Vidaus audito tarnybos vedėją Birutę Juknienę dėl situacijos „Liepaitėje“. „Alio, Raseiniuose“ jau informavome, kad „Liepaitės“ direktorę Onutę Kavolienę Savivaldybės taryba atleido nuo 2011 m. balandžio 29 d. pagal Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį – darbuotojo  pareiškimu. Darželio vadovė atleista po spaudoje pasirodžiusių straipsnių apie kontrolierių užfiksuotus didelius trūkumus. Taigi, apsisuko ratas nuo šiais metais Savivaldybės kontrolieriaus vykdyto 2010 m. audito – prie vidaus audito.
Šį kartą Vidaus audito tarnyba tyrė viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą pagal gautą anoniminį skundą, kuriame buvo klausiama, kodėl nevykdomi viešieji pirkimai. Auditorė konstatavo, kad atleidus direktorę ir išėjus dar vienai darbuotojai, „Liepaitėje“ nebegali dirbti viešųjų pirkimų komisija, netvarkomi pirkimų dokumentai ir neatliekama kita veikla. Komiteto nariui Gediminui Kaziui Galubauskui pasiūlius ir pirmininkui Valdemarui Jacikui pritarus, Kontrolės komitetas nusprendė rekomenduoti Savivaldybės administracijai kuo greičiau skelbti konkursą „Liepaitės“ lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti.