Krašto gynėjai. Petras Dukauskas

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Aš galvojau savo širdyje:

Dievas teis teisųjį ir bedievį, nes yra paskirtas metas kiek vienam dalykui ir kiekvienam veiksmui. Ekleziastas

Dukauskai yra žinomi ir gerbiami raseiniškiai. Petras Dukauskas žuvo 1919 – 03 – 14 nuo vokiečių okupantų, gindamas taikiųjų Raseinių gyventojų teises. Jo brolis Dominykas buvo savanoris. Kovose už Lietuvos nepriklausomybę rezistentų gretose buvo ir kitos kartos atstovas, Dominyko sūnus Romas (Vytautas). Jo ir kitų bendražygių palaikai  ilsisi Betygalos miestelio senosiose kapinėse…

1919 metais vokiečių kareiviai ir toliau siautėjo Raseiniuose. Buvo plėšiami taikūs gyventojai, nepaisoma teisėtų vietinės valdžios reikalavimų. 1919 – 03 – 14 paraseinių malūne vokiečiai jėga pradėjo atiminėti arklius. Vietiniai gyventojai bandė apsiginti nuo smurtautojų. Tarp jų buvo ir Raseinių valsčiaus komiteto narys Petras Dukauskas (Raseinių kapinėse ant paminklo prie koplyčios užrašytas Petro Dukauskio vardas). Jis pareikalavo dokumentų, įteisinančių konfiskacijos veiksmus.

Lyg ir nutilus ginčui, jau besiskirstant jo dalyviams, pasigirdo šūvis. Petras Dukauskas vietoje krito negyvas.

Visuotinis valsčiaus gyventojų susirinkimas priėmė rezoliuciją dėl kareivio – žmogžudžio nuteisimo. Tai retas įvykis to meto Lietuvoje. Kovo 21d. Raseinių jaunimo draugija „Garsas“ susirinkime pagerbė P.Dukausko atmintį.

1919m. gegužės 26 – 27d. Šiauliuose įvyko teismas dėl Raseinių valsčiaus komiteto nario Petro Dukausko, nužudyto vokiečių kareivio. Apskrities komitetas į šį teismą liudininku pasiuntė advokatą Maksą Levy. Teismas jį pripažino Lietuvos vyriausybės atstovu ir sutiko prie bylos pridėti papildomus parodymus. Žudikas buvo nuteistas 10 metų kalėti. Apie šį įvykį rašė Raseiniuose leidžiamas laikraštis „Žemaitija“. Viešai skelbiamas buvo ir šio teismo sprendimas. Teisininko M.Levy kalba teisme pelnė didelę Raseinių krašto žmonių pagarbą. Jis 1920m. sausio 10 – 11d. buvo išrinktas į apskrities tarybą.

Komentarų nėra