Krepinis

Versija spausdinimui

anas VITKUS

RKL
Sausio 11 d. kaimo turizmo sodyboje ,,Karpyn? vyko eilin?s antrojo rato varybos tarp iauli? komandos Saul?-iauliai ir Ras?. Pradia greita ir efektinga. ,,Rasai per 41 s sureng? tris rezultatyvias atakas 2 tritakiai ir dvitakis. Po puikaus K. Gu?iko d?jimo 12:0. Suaidus keturias minutes, jau18:0. Ir tai iki ketvir?io pabaigos likus 5:56 min., ?vyko stebuklas iaulie?iai pelno pirmuosius takus (18:2). Po pirmojo k?linuko 34:13. Antrasis ketvirtis prasideda ramiai. Suaidus 4:30 min., k?linuko rezultatas 5:6 sve?i? naudai (19:39). Prie didi?j? pertrauk? 55:28. Po poilsio ir pasitarim?, suaidus 3:16 min., skirtumas jau siekia 30 tak? (64:34). Teis?jui ?vertinus m?s? gra? blok?, praanga, varovai baud? metim? nepataik?. Priepaskutin? rungtyni? atkarp? laim?jome 25:18 (80:46). Iki varyb? pabaigos likus aisti 6:45 min. 93:55. ?ia m?s? ok?jos band? pakelti nuotaik? sve?iams. Likus pusei k?linuko 96:63. i?rovai plojimais brandino imt?j? tak?. Ilgai laukti nereik?jo, jis ?krito likus 3:44 min. (100:66). Po kitos varov? atakos maut? ou sau leido surengti Edgaras Rupeika, kuris baig?si ?sp?dingu uoliu ir krovimu. Prie triukinan?i? varyb? pabaig? visus v?l nudiugino ok?jos. M?s? krepinink? pergal? – 108:71. ,,Ras? komandai V. Savostjanovas peln? 26 takus, atkovojo 6 kamuolius, blokavo 2 varov? metimus naudingumo koeficientas – 25. K. Gu?ikas ?met? 17 tak?, atkovojo 9 kamuolius, blokavo 5, rezultatyvumo koeficientas – 27. Taip pat 9 kamuolius atkovojo A. Bulsis, E. Rupeika atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Komanda baudas met? 86,6 %, sve?iai vos 46,6 %. 2 tk. metimai 65,1%, sve?i? 41,0 %. Atkovoti 48 kamuoliai, ,,Saul?-iauliai tik 26. Atlikome 27 rezultatyvius perdavimus, oponentai – vos 8. Pavaiinome 14 blok?, patys tos proced?ros iveng?me. Sausio 12 d. rungtyn?s vyko Kaune, A. Sabonio krepinio centre. ?ia m?s? lauk? ,,Vertigo- Radijas Tau. Pirmojo rato susitikime namuose ,,Rasai gana nesunkiai vent? pergal? rezultatu 118:80. Ta?iau sve?iuose varovo i anksto ne?vertinti negalima. Tradicikai (jau) varybas pradedame dviem tolimais ?viais. eimininkai kiek suglum? jiems sunkiai sekasi imesti, dar sunkiau krepin pataikyti. Suaidus nepilnas 5 min., jie atsilieka 5:15. Jiems tr?ksta sirgali? palaikymo. Ta?iau pora
m?s? klaideli? ir skirtumas aptirpsta per pus? 11:16 (liko 4:46 min.). Kaunie?iai atitr?kti mums neleidia ir net bando prisivyti (20:24). ?ia prie m?s? Karol? prasiengia j? Karolis. Taikl?s abu baud? metimai. Daugiau klaid? nedarome ir pirm?j? ketvirt? laimime 28:20. Antr?j? k?linuk? pradedame neskub?dami 34:22. ?pus?jus iai rungtyni? daliai, jau 42:24. ?ia ,,Vertigo-Radijas Tau vienos atakos metu du kartus nepataiko ? lank?. U tokius poktus jie apdovanojami kitos atakos metu 5-iais takais ? j? krep?. Rezultatas – 47:24. Prie didi?j? pertrauk? ,,Rasai priekyje 56:38. Tre?iojo k?linuko pradioje skirtumas okteli iki 20 tak? (60:40). Dar truput? ir jau 65:40 (liko 7:39 min.). Tada eimininkai ima gan kietai spausti. Deja, ?pus?jus ketvir?iui skirtumas nekinta 73:48. Likus 1:47 min. 83:58. Per likusi? atkarp?l? ,,Vertigo-Radijas Tau vis tik sugeba apkarpyti skirtum? 83:64, k?linuk? pralaim?dami tik vienu taku (26:27). Paskutin?s varyb? dalies pradioje, po V. Savostjanovo perdavimo, nenusileisdamas ant em?s ? krep? i viraus deda K. Gu?ikas. Susiav?jimo ?ksniai. Po 10 s tokie pat ?ksniai skirti ir Valdemarui, kuris d?jimu i viraus sudrebina vis? krepinio stovo konstrukcij? 89:71. eimininkai ir toliau negailestingai spaudia. Atakos ? abi puses greitos ir trumpos. imt?j? tak? pelnome iki rungtyni? pabaigos likus 5:05 min. (100:79). Tempas vis dar didelis, ta?iau aid?jai nerodo joki? nuovargio enkl?. Paskutin?j? ketvirt? laimime 31:29. Galutinis rezultatas 114:93. ?sp?dinga statistika: V. Savostjanovas 43 tk., 13 atkovot?, 2 blokuoti, 4 perimti kamuoliai, 7 rezultatyv?s perdavimai, i viso net 61 naudingumo balas. Savo lengv? rankel? prid?jo ir . Dima 24 tk. Geriau pataik?me i vis? distancij?: 2 tk. mes 65,0 %, kaunie?iai 48,9 %, 3 tk. mes 43,3 %, kaunie?iai 36,0 %; baud? metimai 74,1 % prie 66,6 %. Blokavome 6 metimus, patys usidirbome 1 blok?. Visi kiti rodikliai labai pana?s. Kitos varybos namuose sausio 18 d. 18 val. su Kauno r. ,,TornadoDiremta. J?s? palaikymas visada malonus.

Rajono vyr? krepinis

Pasibaig? 2012/13 m. rajono vyr? krepinio ?empionato 1-asis ratas. Trumpai apie paskutini?sias varybas, kurios vyko sausio 13 d., sekmadien?. Pirmieji susirung? Jaunu?iai ir Joseda. Favoritai aik?s. Vyresnieji krepininkai papras?iausiai tobulino senus derinius ir band? naujuosius. Po pirmojo k?linuko 12:32, prie didi?j? pertrauk? 27:62. Po trij? ketvir?i? 37:86 ir galutinis rezultatas 47:107. Nugal?tojams 32 tk. peln? H. Paulauskas, 21 tk. M. Lukonaitis, dar trys krepininkai ?met? daugiau kaip po 10 tk. Jaunu?i? gretose A. Rimkus peln? 21 tk. (5 tritakiai), gerai jam talkino D. Savickas 13 tk. Kitose tos dienos rungtyn?se susitiko aiginys ir Vidukel?. Viduklikiai atvyko eiese, i aiginio atvaiavo septyni krepininkai. Pirmame ketvirtyje puikiai pasirod? G. Astasevi?ius (9 tk.) ir S. Jasinskas (8 tk.). Kiek netik?tai 30:12 aiginys priekyje. Antrame k?linuke Vidukel? per 3:38 min. ?meta 9 takus be atsako. Tada beveik tris su puse minut?s karaliauja prieininkai ir laimi atkarp? 11:0 (41:21). Estafet? v?l perimta Vidukl?s krepinink? 9:0 (41:30). Likus keletui sekundi? iki didiosios pertraukos, dviem baud? metimais aiginys gerina savo pad?t? 43:30. Antroje rungtyni? dalyje suaidus 3:22 min., Vidukel? atsilieka jau tik 5 tk. (40:45). Prie paskutin? varyb? dal? belieka 2 tk. (51:53), prab?gus dar 15 s, rezultatas lygus (53:53), dar po keliolikos – Vidukel? priekyje. Nors susitikimas art?jo prie pabaigos, tempas iliko gan auktas. Nugal?jo patirtis. Sunki, bet pelnyta vidukliki? pergal? 78:72. J? gretose puikiai pasirod? M. Garbaliauskas (23 tk.) bei D. Blinkus (20 tk.). Pralaim?jusiai ekipai daugiausiai tak? ?met? G. Astasevi?ius 22 ir A. ukauskas 17.

Jei pirmuose dviejuose susitikimuose rezultatai netur?jo ?takos komand? patekimui ? kit? etap?, ?ia vienai i komand? tr?ks ply reik?jo pergal?s. iluvai ios varybos nieko nereik?, tad jie atvyko eiese. Danspinui-2 laim?jimas svarbus kaip oras, tad jie varybas pradeda nedviprasmiku M. Andriulio d?jimu i viraus. Takai renkami l?tai, kova vyksta su pasistumdymais. Po vien? toki? grumtyni? iluvos aid?jas . Liatukas supyksta, kad n?ra vilpuko, fiksuojan?io praang?. Sportininko priekaitams virtus nelabai cenz?rini? odi? virtine, jis drausminamas technine praanga. Jam toliau iekant tiesos, gauna dar vien?. iluvos krepininkams ne iki juok? rungtynes jie baigs be keitim?. ?pus?jus ketvir?iui jie atsilieka tik taku 10:11 ir taip laikosi iki pabaigos. Tik paskutin? sekund? O. Vasiliauskas metimu i toli nuo lentos padidina Danspino-2 pranaum? iki 4 (24:20). Antrame k?linuke skirtumas po truput? ima augti suaidus lygiai 4 min. 33:22. Prie ilg?j? pertrauk? – 45:35. iluva pails?jusi v?l stoja ? kov?. Puikiai kovoja d?l atokusi? kamuoli? po savo krepiu, nesuteikdama prog? antriems bandymams. Pastar?sias 10 min. suaista lygiosiomis 16:16, Danspinas-2 niekaip neatitr?ksta (su deim?ia krepinink?) 61:51. Prasideda paskutin? varyb? dalis. Prab?gus nepilnoms dviems su puse minut?ms, ,,iluva atsilieka vos 5 tk. (56:51). Trumpas suolas, tiksliau jo nebuvimas, vis tik padar? savo. Danspinas-2 atstat? tur?t? pranaum? ir ilaik? j? iki susitikimo pabaigos 74:63. Antros graios rungtyn?s t? vakar?. Nugal?tojams daugiausiai tak? peln? O. Vasiliauskas 24, jam gerai talkino G. Ra?kauskas bei K. Lendzevi?ius po 16 tk. Pralaim?jusiems A. Pocius ?met? 21, R. Aleksandravi?ius 17 tk.Kovas t?s: Senasis emaitis, Danspinas-1, Jauniai-B, Vidukel?, Danspinas-2, Joseda, Julisa ir Dairena.

Komentarų nėra