Kultūra

Dygliuotas laisv?s kelias (2)

Ugn? TIMONYT?
Lapkri?io 23-?j? min?sime Lietuvos kariuomen?s dien?. T? dien? prie 57-erius metus, tarsi pasity?iodami i visko, kas ven?iausia, Prezidentui generolui Jonui emai?iui buvo uvilkti mirtininko markiniai. Lapkri?io 26-?j? jis buvo

Skaityti daugiau

Martusevi?i? gimin? II (0)

Viktoras VITKUS
Generolas leitenantas Antanas Martusevi?ius (1863-02-25 1844-09-09)
Jis gim? 1863-02-25 Padubysio dvare. 1883 m. baig? Polocko gimnazij?, v?liau Pavlovo karinink? mokykl? 1-os r?ies gabumu. mona Ieva Rybakait?, dukra

Skaityti daugiau

Ar buvo suklastota iluvos istorija? (1)

Steponas DRIUNGA
Varpo skamb?jimu iluva palydi dien? istorijon, tarsi dar vien? karoliuk? uveria ant sukalb?to ami? roan?iaus. Varpo d?iai nubanguoja virum tams?jan?i? mik?, tarsi sakydami: teb?ra emaitijoje toks iluvos miestelis! Su

Skaityti daugiau

Martusevi?i? gimin? (0)

Viktoras VITKUS
T?siame paint? su Raseini? krato bajorais. Ra?me apie Andrukevi?i?, Korev?, Korzon? gimines. Anks?iau buvo skelbti straipsniai apie Bilevi?ius, Kontrimus ir Jan?iauskius. Gan?tinai ?domus ir Korzon?, Kontrim? bei Korev? kaimyn?

Skaityti daugiau

Raseiniai Mlava II (0)

Viktoras VITKUS
Karinis paveldas
Apvelgiant Lenkijos kult?ros ir istorijos paveld? galima pasteb?ti, kad didelis d?mesys ioje alyje yra skiriamas kariniam palikimui. Nesvarbu, kurioje vietoje stov?t? gynybiniai ?tvirtinimai (zenitinio pab?klo lizdai, bunkeriai ir

Skaityti daugiau

Knygos muziejus (3)

Viktoras VITKUS
Spalio 14 d. Raseini? vieojoje bibliotekoje savo veikl? atnaujino Knygos muziejus. Bibliotekos direktor?s Dainos Sutkevi?ien?s d?ka muziejaus ekspozicijai buvo par?pinti nauji, mobil?s baldai. Pati mintis ?kurti Knygos muziej? raseinikiams

Skaityti daugiau

alin popieiaus p?dsak? (0)

Vytautas LANDSBERGIS
Lietuvoje dedasi ?vairi? nesuvokiam? dalyk?, kurie darosi suprantami pasitelkus atmint?.
Antai sovietme?iu buvo tokia svarbi visuomenin? uduotis, kaip tik?jimo persekiojimas ir inaikinimas. Liaudies gyn?jai nuo tik?jimo – nelyginant liaudies prieo

Skaityti daugiau

Raseiniai Mlava (2)

Viktoras VITKUS
Spalio 7-9 dienomis Mlavos (Lenkija) mieste buvo vykdoma verslo misija. I 14 Raseini? delegacijos dalyvi? didi?j? dal? sudar? verslininkai ir turizmo sodyb? savininkai.
Pagrindinis ivykos tikslas – susipainti su Mlavos

Skaityti daugiau

Korzon? gimin? (2)

Viktoras VITKUS
Savaitratyje Alio, Raseiniai (2011-09-29 Nr. 39) ra?me apie bajor? Korev? gimin?, valdiusi? Katauski? dvar?. io dvaro savininkais v?liau tapo Korzon? gimin?s atstovai.
Nauj? eiminink? r?pes?iai iki 1940 met?
1907-10-03 Henrikas Koreva

Skaityti daugiau

G. Norkien?s k?rybos darb? paroda (2)

Viktoras VITKUS
Spalio 7 dien? Raseini? kult?ros centro meno galerijoje buvo atidaryta meninink? bendrijos Pegasas nar?s Gintar?s Norkien?s k?rybos darb? paroda Metratis,
kuri veiks iki ios savait?s pabaigos.
K?rybiniai siekiai
Gintar?s Norkien?s k?ryba gerai

Skaityti daugiau