K?ryba yra savotika kalba

Versija spausdinimui

Mes kalbame odiais, kurie tampa tiltais tarp m?s? siel? ir iorinio pasaulio. Savo jausmus, mintis vieni kitiems perteikiame odiais. K?ryba taip pat yra savotika kalba, kuria menininkas i?rovams ar klausytojams perteikia savo jausmus ir mintis, ?
dalinasi savo mintimis Raseini? TAU menininkai. ?ia pat menininkai ?sp?ja, kad ?ia gl?di ir gr?sm? b?ti suprastam neteisingai, nes kurdamas savo unikali? menin? kalb? niekuomet negali b?ti tikras, kaip tave supras. Tiesiog n?ra toki? kriterij?, pagal kuriuos b?t? ?manoma pamatuoti, kaip tiksliai tu ireikei tai, k? nor?jai ireikti. Tai tarsi tas pats, kas palikti mon?ms susikalb?ti tik geb?jim? skleisti atskirus garsus, be konkre?ios kalbos strukt?ros, gramatikos, ?g?di?, odi? ir pan. Bandydami k? nors tais garsais ireikti mes neinotume, ar tai turi bent koki? nors prasm? girdin?iajam. Taigi meno kalba yra ities sud?tinga. Tapyba neturi b?ti kakas lengva ir paprasta. Vis d?lto menininkai neatmeta daugiau teorin?s tikimyb?s, kad galb?t ir tai ?manoma padaryti taip genialiai, kad tapt? meno k?riniu.
Onut? Kazbarien?,
Raseini? TAU prodekan?

Komentarų nėra