K?rybikas laisvalaikis Sujainiuose

Versija spausdinimui

Velykos tai gamtos atbudimo ir prisik?limo vent?. Sujaini? moter? darb?i?j? rank? b?relis penktadienio popiet? rinkosi ? usi?mimus vyko dekoracij? ant odos k?rimas.
Darb?i?j? rank? b?relio pamok?les veda Janina iuipien?. Ji kartu su b?relio moterimis Sujaini? bibliotekoje yra parengusi ne vien? parod?. J. iuipienei pakl?sta ?mantriausi mezgimo ir n?rimo, pynimo ratai, ji kuria ?vairius papuoalus i odos, karoliuk?, popieriaus. Kiekvienas jos darbas yra unikalus. Edukacin?je popiet?je K?rybikas laisvalaikis Janina mok? tapybos ant odos, buvo tapomos g?l?s, spalvingi g?li? ratai. Tai gana sud?tingas procesas, darbas vis? laik? kitoks. Tai nenusp?jama k?ryba.
Susirinkusios moterys ?d?miai iklaus? mokytojos patarim?. Pa?musios ? rankas od?, api?r?jusios da? spalvas, jos mintyse nukeliavo ten, k? nor?t? pamatyti savo pieinyje ant odos. O jau tada prasid?jo k?ryba. Spalva keit? spalv?. Odos gabal?liuose pamau atsirado pirmieji kont?rai, o v?liau ir vaizdai. Laikas prab?go nepastebimai. Dar neseniai mintyse kilusios id?jos kiekvienai dalyvei virto realybe ir may?iu pirmuoju k?riniu. Edukacin?s popiet?s dalyv?s d?kojo mokytojai u kantryb? ir perduotas inias.
Danelija Laurinavi?i?t?, Sujaini? bibliotekinink?

Komentarų nėra