K?rybikumo pamatas laisvas vaizduot?s pasaulis

Versija spausdinimui

Kas gali tvirtinti, kad g?l?s kotas turi b?ti alias, o iedlapiai ne kvadratiniai? Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie k?rybikumo ugdymo svarb? ir jo reikm? s?kmingam ir kokybikam vaiko gyvenimui.
Vaikai, danai turintys galimyb? usiimti menine ir k?rybine veikla, v?liau kur kas lengviau ?sisavina vis? disciplin? dalykus, tai ?rodyta mokslo. Raseini? lopelio-darelio Saulut? k?rybikumo ugdymo metodin? grup? vykd? ilgalaik? ikimokyklinio amiaus vaik? k?rybin? projekt? K?ryba viesoje. io projekto tikslas ugdyti vaik? saviraik? ir k?rybikum? vykdant k?rybines veiklas pagal Reggio Emilia metodik?.
?gyvendinant projekt? buvo kuriamas K?rybikumo koridorius, erdv?, kurioje vaikai gali rinktis k?rybai tinkamas mediagas patys, o k?rybinis procesas vykdomas pagal vaiko asmenin? patirt?. Svarbiausia leisti vaikui pa?iam tyrin?ti ir atrasti, o ne suteikti atsakymus. Taip teig? ios metodikos pradininkas, filosofas Loris Malaguzzi.
Rasa Pocien?,
Raseini? lopelio-darelio Saulut?
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Komentarų nėra