Kūrybiškumo ugdymas per vaidybą

Siųsti Versija spausdinimui

Vaikų kūrybiškumas ikimokykliniame amžiuje labiausiai atsiskleidžia per meninę veiklą, nes kiekvienas vaikas, nepaisant jo meninių gebėjimų ar patirties, savo raiškos poreikį išreiškia spalvomis, linijomis, muzikos garsais, judesiais ar vaidyba. Kurdami kūrybiškumui palankią aplinką pedagogai siekia, kad ji būtų turtinga, nuotaikinga, tenkinanti vaikų interesus, emociškai saugi.
Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagogų komanda organizavo šventę „Senojo lagamino paslaptys“ Teatro dienai paminėti. Į ją sukvietė rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pedagogus. Dalyvavo atstovai iš Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro, Girkalnio pagrindinės mokyklos, Viduklės darželio, Raseinių lopšelių-darželių „Saulutė“ ir „Liepaitė“. Pagrindinis šios šventės tikslas buvo skatinti vaikų pasitikėjimą savimi, kurti, ieškoti, atrasti, pasidžiaugti vieniems kitų gebėjimais, puoselėti vaikų ir pedagogų bendradarbiavimą meninėje srityje.
Kiekviena komanda šventėje parodė teatralizuotus pasirodymus pasirinkusi vieną iš teatro žanrų: pirštininių lėlių vaidyba, pasakų inscenizacija, vaidyba su daiktais. Vaikai vaidindami perteikė personažo emociją, mintis, charakterio bruožus, veiksmus vaizdavo mimikos, žodžio, balso intonacijomis. Šventės labirintais vedžiojo fėjos, kurios sename lagamine ieškojo spalvotų paslapčių, o tos paslaptys atskleidė teatralizuotus pasirodymus. Surasti ir atskleisti paslaptis padėjo visas būrys pagalbininkų: pieštukai-peštukai, bitutės, žiogas, fėja, jie nuoširdžiai tikėjo, kad visos spalvos yra gražios ir reikalingos.
Šventės pabaigoje PU pedagogė Albina Kunigonienė pasidalijo gerąja darbo patirtimi „Teatrinės veiklos įtraukimas į ugdymo procesą“.

Roma Kasparavičienė,
lopšelio-darželio „Liepaitė“ pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra