Kvalifikaciniu ygiu baigtas DofE programos ?gyvendinimas

Versija spausdinimui

V? Raseini? technologijos ir verslo mokyklos komanda: Evelina Blinstrubait?, Martynas Bakutis, Agota Bagdonait?, Gabija Marcinkut?, Modestas Buivydas, Deimant? Bakutyt?, birelio 1415 dienomis dalyvavo DofE programos kvalifikaciniame ygyje bronzos enkleliui gauti. Mokiniai isik?l? tiksl? eidami 25 kilometrus Dubysos sl?niu fiksuos vaizdu 3 pasirinktus objektus, parengs Bedioni? tilto technin? apraym?, surengs linksm?sias fotosesijas ir pie 3 objekt? eskizus.
ygis utruko 2 dienas ir 1 nakt?. Nakvoti mokiniai apsistojo prie Bedioni? tilto Betygaloje, kur gaminosi vakarien?, bendravo. Mokini? veikl?, kaip reikalauja DofE programos standartas, steb?jo ygio vertintojas Dainius Babilas visos Lietuvos DofE ygi? koordinatorius, ir mokyklos ygi? vadovas Darius Bagdonas. Gr?us ? galutin? ibandym? nuotykio tak? ygio vertintojas kalb?josi su visa komanda. Mokiniai ?vardino stipri?sias ir silpnesnes ygio vietas, k? daryt? kitaip, jei v?l susiruot? vieni leistis ? toki? linksm? nuotyki? kelion?. Mokiniams nuotaik? pak?l? paskutin? D. Babilo uduotis: yg? reik?jo ?sivaizduoti kaip dvirat? ir kiekvienam ?vardinti, kuria dvira?io dalimi jie ?sivaizduoja es? ir kod?l. Buvo smagu, kad mokiniai buvo ir skambu?iu, ir grandine, ir vairu. Vadinasi, kiekvienas rado savo viet? ygio metu.
Kita diena (birelio 16-oji) buvo skirta ygiui aptarti, vaizdo ir filmuotai mediagai peri?r?ti, ?sp?diams pasidalinti. Mokiniai upild? DofE programos ORB uraines ir isiunt? ataskait? ygio vertintojui.
Jovita eiien?, DofE programos mokykloje koordinator?

Komentarų nėra