Kvapnioji bandeli? banga

Versija spausdinimui

Maa, bet patraukli

mon?s, kaip inome, labai skirtingi: vieni m?gsta nakvoti penki? vaigdu?i? viebu?iuose, kiti palapin?se, i kuri? danguje daug didesn? kiek? vaigdu?i? galima pamatyti. Ta?iau yra dalyk?, kuriuos m?gsta visi ir ner?pestingi bast?nai, ir prabang? vertinantys pramogautojai.

tai, pavyzdiui, bandel?: minkta, puri, kvepianti iltu pienu ir vanile. Tokiai retas teatsispiria. Verslininkai i? gana paprast? ties? suprato visikai neseniai: b?tent pastaruoju metu ? didiuosius Lietuvos miestus pl?stel?jo kepykl?li? banga. Jos aplinkui skleidia malon? kvap? ir patiekia kalnus bandeli?: su uogiene, su m?sa, su grybais, su kop?stais, su karamele, su okoladu, su bananais, su aguonomis, su obuoliais. Mielin?s, sviestin?s, pienin?s, grietin?l?s, aviin?s ir net bulvin?s bandel?s ? kepykl?les privilioja nenutr?kstam? sraut? lankytoj?.

Bandeles kerta ir mokiniai, ir mokytojai, ir valdininkai, ir darbininkai, ir bankininkai, ir policininkai. Juolab, kad tai tikrai nebrangus ukandis. Naujosiose kepykl?l?se j?
kaina svyruoja nuo lito iki dviej?. Pigu, skanu, sotu, tiesa, gal ir nelabai sveika, ta?iau valgant su saiku tikrai nepakenks.

Sukelia nostalgij?

Mitybos specialistai prognozuoja, kad neilgai trukus galb?t dien? prad?sime namuose kepta vieia bandele.

K? tik i krosnies itraukta, gardiai kvepianti bandel? tarsi sugr?ina vaikyst?s akimirkas, uburia nostalgikais prisiminimais apie nepakartojamus mamos ar mo?iut?s kepinius. Pasak mitybos specialist?, nam? ar vaikyst?s prisiminimai tik viena i ma?j? kepykl?li? gaus?jimo prieas?i?. Vakaruose labai paplitusi tradicija valgyti
tik vieiai kept? duon? ar pusry?i? bandeles Lietuvoje jaukinama daugiau kaip deimtmet?. Ta?iau dabar bent jau Vilniuje ir Kaune maai belik? kvartal?, kur uosl?s nesvaigina maos kepykl?l?s kvapai. Kiekvienas mogus nori mogikos ilumos, smagu pirkti m?syt? i ?kininko, smagu pirkti darov?, uaugint? paties mogaus, o ne i pardav?jo, tai turb?t smagu ir bandel? ar pyrag? nusipirkti i kep?jo, teigia bandeli? kep?jai.

eimos verslas

Statistika rodo i daugiau kaip dviej? imt? Lietuvoje esan?i? duonos ir pyrago kepimo ?moni? beveik imtas maos kepykl?l?s. Vien Vilniuje leidimus ?sikurti iemet gavo 14 nauj? kepykl?li?, o imasi io verslo daniausiai eimos.

Vyras anks?iau dirbo kepyklose, paragav?s to verslo, mat?s kaip ten viskas vyksta. Nesenai koleg? atsidar? kitame rajone kepykl?l?, dalyvavome atidaryme, mat?me, kaip viskas vyksta, pasakojo bendrov?s Skanum?lis direktor? Virginija Dun?ien?.

Leidimus iduodantys specialistai pastebi, kad bandeli? kep?jai daniausiai kuriasi prie mokykl?, institut?, verslo centr?. Mat vis labiau populiar?jan?ios bandel?s perkamos ne tik pusry?iams, ukandiui, bet danai pakei?ia ir visus pietus.

Tokios kepykl?l?s klesti, kadangi j? gamini? ?vairov? yra plati, ir kepykl?l?s naudoja daugiausia tokias aliavas kvietinius ir ruginius miltus, nat?ral? raug? arba mieles, cukr?, vietoje ruoia ?vairius ?darus, pabr?? Maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyr. specialist? Vida Jaroien?.

Vilioja ?vairove

Mitybos specialistai pastebi, kad neretai kepyklos savo darb? lengvina naudodamos jau paruotus miinius. Ta?iau saugan?ios ger? vard? stengiasi apsieiti be j? ir vis ?vairinti asortiment?.

Rinkodaros specialist? teigimu, vartotojui tokios kepykl?l?s padeda pa?vairinti asortiment?, be to, mai kepiniai yra ekonomikesni, pasiymi geresne kokybe.

Neatmetama, kad kintant mitybos ?pro?iams ateityje galb?t pusry?iams kiekvienas savo namuose i pusgaminio kepsim?s vieias bandeles. Ta?iau pirma prie viei?,
kep?jo rank? iluma pagardint? bandeli? tur?t? priprasti ir maesni?j? Lietuvos miest? gyventojai, nes kol kas jomis daugiausia gardiuojamasi didmies?iuose.

?domu, kada gardiai kvepian?i? kepykl?li? banga atsiris iki Raseini??

Komentarų nėra