Kvie?ia neatrastas Ariogalos kratas

Versija spausdinimui

Jonas Brigys,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos bibliotekininkas
Dar praeitame t?kstantmetyje griuvusi vadinamoji gelein? udanga pla?iai atv?r? vartus ? pasaul?. Atostogos Turkijoje, Tailande, savaitgalis Londone jei turi pakankamai pinig?, visas pasaulis po tavo kojomis. Ta?iau ar neb?na taip, kad besivaikydami egzotikos pamirtame Lietuv?, savo gimt?j? krat?? Pra?jusiais metais Jono Danausko ir vieosios ?staigos Atrask Raseinius pastangomis ileisti du ?sp?dingi m?s? krato fotoalbumai parod?, kad ir Raseini? em?je dar galima rasti ?sp?ding? ir nematyt? vieteli?. Antra vertus, kad pasteb?tume, atrastume k? nors nuostabaus, nematyto, reikia to iekoti. Tokiai paiekai labai padeda kelioni? vadovai.
Gaila, kad iki iol norintys pasidom?ti Raseini? krato paminklais, istorikai svarbiomis vietomis netur?jo didesnio tokios literat?ros pasirinkimo, nors knyg? apie m?s? rajon? turime palyginus nemaai. Pirm?ja kregde tapo visai neseniai pasirod?s tyrin?toj? Vytenio ir Junonos Almonai?i? profesionaliai parengtas keliautojo inynas Ariogalos ir Betygalos kratas. Jei Raseini? garb?s piliet?s Marijonos Birut?s Navakauskien?s apie Betygalos apylinkes jau ileistos kelios knygos, tai Ariogalos kratas daugeliui iki iol teb?ra terra incognita (neinoma em?). Galima prisiminti tik prie 14 met? kratotyrininko Vytauto ulskio ileist? Ma?j? Ariogalos enciklopedij?. G?luva, Les?iai, Paliepiai tai vietov?s, kurias lyg ir pa?stame, bet k? ten galima rasti nelabai inome. Nauja, gausiai iliustruota ir labai informatyvi knyga bus ?domi ne tik toliau nuo min?t? vietovi? gyvenantiems mon?ms, bet ir patiems ariogalikiams ar betygalikiams.
Kovo 15 d. 16.30 val. visus neabejingus savo kratui kvie?iame ? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vie?j? bibliotek?, ten vyks istorijos moksl? daktaro, VDU docento V.Almonai?io ir J.Almonaitien?s keliautojo inyno Ariogalos ir Betygalos kratas pristatymas.

Komentarų nėra