Kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Kalbos magija: iliustruok lietuvišką keiksmą“

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka skelbia kūrybinių darbų – piešinių, fotografijų, koliažų – konkursą „Kalbos magija: iliustruok lietuvišką keiksmą“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti.
Konkurso trukmė: balandžio 11 d. – gegužės 6 d.
Dalyvių amžius: nuo 10 iki ≥ 85 metų.
Darbų atlikimo technika: piešinys, tapyba, fotografija, koliažas.
Vieno dalyvio pateikiamų kūrybinių darbų skaičius neribojamas.
Konkursui pateikiamų darbų formatas – A4 (210×297 mm) arba A3 (297×420 mm) popieriaus ar kartono lapas. Darbai gali būti pateikti ir skaitmeniniu JPG formatu.
Nepamirškite kartu su darbu pateikti ir dalyvio kortelės su vardu, pavarde, amžiumi, informacija kontaktams: el. paštu, telefono numeriu, adresu, vadovo ar mokytojo (jei toks yra) vardu, pavarde, kontaktais, iliustruoto keiksmo tekstu.
Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti I, II, III vietos diplomais ir atminimo prizais, o visi kiti dalyviai – padėkos raštais.
Kūrybinius darbus iki gegužės 6 d. siųskite (atneškite) adresu: Kūrybinių darbų konkursas „Kalbos magija: iliustruok lietuvišką keiksmą“, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, Vytauto Didžiojo g. 1, LT-60149, Raseiniai. Skaitmeninio formato darbus siųsti el. paštu aliokristina@gmail.com.
Daugiau informacijos:
www.raseiniai.rvb.lt/naujienos
Tel. 8 686 209 65, el. p. aliokristina@gmail.com.