Kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Kalbos magija: iliustruok lietuvišką keiksmą“

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka skelbia kūrybinių darbų – piešinių, fotografijų, koliažų – konkursą „Kalbos magija: iliustruok lietuvišką keiksmą“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Lietuviški keiksmai – žmones ir jų poelgius pašiepiantys, pajuokiantys žodžiai, netikėtą situaciją ar emociją atspindinys posakiai – linksma atsvara svetimos kilmės keiksmažodžiams.
Kviečiame visus rajono gyventojus prisijungti prie šios iniciatyvos, atverti smulkiosios tautosakos lobyną ir meninėmis priemonėmis atskleisti gimtosios kalbos turtingumą, savitumą, šmaikštumą ir grožį.
Kokie vaizdiniai prieš akis iškyla jums, išgirdus lietuvišką keiksmą (siūlomų iliustruoti lietuviškų keiksmų sąrašas pridedamas). Duokite valią savo fantazijai ir vaizduotei: pieškite, tapykite, fotografuokite, konstruokite koliažus… Darbų atlikimo techniką renkatės patys ir tik jums spręsti, kiek darbų pateikti konkursui – vieną ar visą dešimtį!
Konkurso trukmė: balandžio 11 d. – gegužės 6 d.
Dalyvių amžius: nuo 10 iki ≥ 85 metų.
Vieno dalyvio pateikiamų kūrybinių darbų skaičius neribojamas.
Konkursui pateikiamų darbų formatas – A4 (210×297 mm) arba A3 (297×420 mm) popieriaus ar kartono lapas. Darbai gali būti pateikti ir skaitmeniniu JPG formatu, geros kokybės, ne mažesnės nei 300 DPI rezoliucijos, ne daugiau kaip 10 MB dydžio.
Nepamirškite kartu su darbu pateikti ir dalyvio kortelės su vardu, pavarde, amžiumi, informacija kontaktams: el. paštu, telefono numeriu, adresu, vadovo ar mokytojo (jei toks yra) vardu, pavarde, kontaktais, iliustruoto keiksmo tekstu.
Konkursui pateikti darbai bus eksponuojami Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje biblio­tekoje ir virtualioje galerijoje www.raseiniai.rvb.lt tinklalapyje ir bibliotekos feisbuko paskyroje.
Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti I, II, III vietos diplomais ir atminimo prizais, o visi kiti dalyviai – padėkos raštais.
Jūsų kūrybinių darbų laukiame iki gegužės 6 d., siųskite adresu: Kūrybinių darbų konkursas „Kalbos magija: iliustruok lietuvišką keiksmą“, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblio­teka, Vytauto Didžiojo g. 1, LT-60149, Raseiniai, arba tiesiog atneškite į biblioteką. Skaitmeninio formato darbus siųsti el. paštu aliokristina@gmail.com.
Konkurso nuostatai paskelbti www.raseiniai.rvb.lt.
Daugiau informacijos tel. 8 686 209 65, el. p. aliokristina@gmail.com.

Siūlomi iliustruoti lietuviški keiksmai
Lietuviškų keiksmų esama įvairaus piktumo laipsnio, bet dažniausiai piktas keiksmo turinys paverčiamas juoku.
Kad tu ištintum kaip avilys.
Eik į peklą autų skalbti.
Eik kiaulėms uodegų mazgoti.
Po šimts gegučių!
Tu paršo koja užpakaline.
Tu šuns kumpi.
Eik šunų šukuot.
Suk tave devynios!
Eik po velniais!
Kad tau kiaurai išeitų!
Kad tau liežuvis kuolu atsistotų!
Kad tau kulnai į kitą pusę atsisuktų!
Kad tave dryži paraliai.
Kad tave pypkės galas.
Kad tave vilkai užpjautų.
Kad tave zuikis subadytų.
Kad tavo kakta nupliktų – ant pakaušio kuodas liktų.
Kad kiaurai žemę prasmegtum.
Kad negautum nė pekloj vietos.
Kad tu staugdamas nueitum.
Kad tu suruktum.
Kad susitrauktum kaip naginė.
Kad velniai tave nujotų!
Tu gyvate raudonoji!
Po šimts kalakutų.
Velniai griebtų!
Velniai rautų!
Kad tave griausmas.
Lysk tu vabalo blauzdon.
Kad tau kelnėse ežys išdygtų!
Kad tave perkūnas!
Eik balų degint!
Eik tu šunims šėko pjauti!
Papūsk šuniui į uodegą!
Kūtvėla pasipūtęs.
Velnio išpera.
Kad tu šaukšte prigertum.
Pakasyk sliekui pažastį.
Kad tau kiaulės migio pavydėtų!
Eik debesų spardyti.

Komentarų nėra