Kviečiame dalyvauti rengiant vieną svarbiausių rajono dokumentų

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiuo metu rengiamas rajono Savivaldybės 2022–2024 m.
strateginis veiklos planas, kurio pagrindu bus formuojamas ir ateinančių metų biudžetas.
Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-151 buvo patvirtintas veiklos plano programų sąrašas. Programų koordinatoriai parengė preliminarius programų projektus atsižvelgdami į planuojamus maksimalius biudžeto asignavimus ir Raseinių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą. Susipažinti su parengtu veiklos plano programų pirminiu projektu galima Savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt.
Šiuo metu yra vykdomos viešosios konsultacijos su gyventojais kviečiant dalyvauti veiklos plano rengimo procese. Pasiūlymus dėl priemonių įtraukimo į programas galima teikti iki š. m. lapkričio 8 d. el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.
Veiklos plano programų projektų ir gautų pasiūlymų svarstymas Nuolatinėje strateginio planavimo darbo grupėje, dalyvaujant Savivaldybės tarybos nariams, planuojamas 2022 m. lapkritį.

Komentarų nėra