Kvie?iame rajono seni?nij? sportininkus!

Versija spausdinimui

Gintautas BAL?AITIS
Kaip ir kiekvienais metais atilus orams prasideda vasaros sezono ?vairios sportin?s varybos. Gegu?s 21 d. Raseiniuose organizuojamos rajono seni?nij? varybos. Varysis net trij? sporto ak? atstovai vyks krepinio 3×3, achmat? ir smiginio varybos. Vis? sporto ak? dalyvi? amius 20 met? ir vyresni. Varybose negali dalyvauti sportininkai, Lietuvos ?empionat?, 1 ir 2 lyg? aid?jai. Vis? varyb? pradia 11 val.

Krepinis 3×3

Varybos vyks Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro stadiono aiktyne. Amiaus grup?s: 20-40 m. bei 41 ir vyresni. Komandos sud?tis 4 aid?jai (vienas atsarginis). Gali b?ti ir 3.

achmatai

Varybos vyks Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro aki?-achmat? klube. Komandos sud?tis 2 vyrai ir 1 moteris.

Smiginis

Varybos vyks Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro stadiono aiktyne. Komandos sud?tis 2 vyrai ir 1 moteris.
Paraikos, vizuotos seni?nijos seni?no, pristatomos varyb? dien? rungties vyr. teis?jui iki 10.30 val.Dar 3 sporto ak? parko tinklinio, futbolo ir aki? sporto m?g?jai varysis birelio m?nes?.

Komentarų nėra