,,L-klubas” – ?empijonai

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS
Balandio 2 dien? Raseini? technologijos ir verslo mokyklos sporto sal?je vyko rajono sal?s futbolo finalinis etapas. Pirmosios ? aiktel? ib?go komandos, aidian?ios d?l 3-4 viet? tai Danspin ir Viesulas. Labiau patyr? Danspin futbolininkai pirmieji praleido ?vart?, bet greitai susikoncentravo ir netrukus ne tik ilygino rezultat?, bet ir persv?r? j? savo naudai(3-2). Iki k?linio pabaigos vyko lygi kova. Jaunesniems Viesulo futbolininkams ne viskas sek?si gynyboje ir ? pertrauk? komandos i?jo pirmaujant Danspin (5-3). Po jos abi komandos demonstravo labai kokybik? futbol?, tik ? kart? geriau sek?si Viesulo futbolininkams, kurie ilygino rezultat?. Rungtyni? laikas baig?si, bet nugal?tojas nepaaik?jo, po dviej? k?lini? rezultatas buvo 8-8. Komandos tur?jo aisti prat?sim?. Kaip ir antr?j? k?lin?, taip ir prat?-sim? geriau suaid? jaunieji Viesulo futbolininkai. Jie laim?jo susitikim? ir ikovojo tre?i? viet?, nugal?dami paj?gius ir labiau patyrusius varovus. Danspin Viesulas 8-9. Nugal?toj? gretose pasiym?jo T. Laurinaitis, ?mu?s 4 ?var?ius.
D?l pirmosios vietos susitiko L-Klubas ir Dubysa (Ariogala). Pradioje abiems komandoms pavyko pelnyti po ?vart?, po to sek? labai geras ir kokybikas Dubysos aidimas. Ji ?gijo gana didel? finalin?ms rungtyn?ms pranaum? 4-1, ta?iau k?linio antr?j? dal? geriau suaid? L-Klubas, jie suvelnino rezultat?. Po pirmo k?linio rezultatu 3-4 vis dar pirmavo Dubysa. Tik prasid?jus k?liniui L-Klubas ilygino rezultat? (4-4). Po to jie dar peln? keturis ?var?ius, ? tai Dubysos futbolininkai atsak? tik vienu. Rajono sal?s futbolo ?empionais tapo L-Klubo futbolininkai finale ?veik? Dubys? rezultatu 8-5. Tarp nugal?toj? pasiym?jo M. Bertulis, ?mu?s 3 ?var?ius. Taip pat buvo irinktas naudingiausias ir rezultatyviausias ?empionato aid?jas. Naudingiausiu aid?ju pripaintas R. Artikis (L-Klubas), rezultatyviausiu D. Vizbaras (Viesulas), ?mu?s 24 ?var?ius. Kovo 30 dien? susitiko komandos, kovojan?ios d?l 5 vietos Policija ir Legionas. Policija labai gerai prad?jo susitikim? ir suaidus tik kelet? minu?i?, jau pirmavo 2-0, bet tai netruko ilgai, nes Legionas labai greitai ilygino rezultat? ir baigiantis k?liniui, dar ?mu?s du ?var?ius, sugeb?jo laim?ti pirm?j? k?lin? rezultatu 5-3. Po pertraukos komandos apsikeit? ?var?iais, bet Legionas v?l geriau suaid? atkarp? ir peln? du ?var?ius be atsako, taip ?gydamas
pranaum? (8-4). Atrod?, kad tai jau solidus pranaumas ir laiko nebuvo lik? daug, bet Policija kilo ? paskutin? turm?. Jie sugeb?jo suvelninti rezultat?, bet ilyginti
nepavyko. Policija Legionas 7-9. Nugal?toj? gretose pasiym?jo M.Gailius (3 ?var?iai), pralaim?jusi? E. Juka (4 ?var?iai). Jau antr? kart? i?rovams, kurie
ateina pai?r?ti susitikim?, pasikartojo labai nemalonus epizodas. Kakod?l vykstant futbolo varyboms b?na urakinamas balkonas. Tiesiog nesuprantama, kaip reikia
i?r?ti aidim? s?dint sal?je u vart? ir saugotis sm?giuot? kamuoli?, be to, ten netelpa tiek i?rov?, kiek ateina. K? jau kalb?ti apie moteris ir merginas. Teko matyti trejet? moter?, kurios pasiliko steb?ti futbolo, o kitos sirgal?s patrauk? namo. ?jo pai?r?ti futbolo varyb?, bet i?jo vakarinis pasivaik?iojimas prie mieg?. Tiesiog sunku paaikinti tokius dalykus, nor??iau, kad kas paaikint?, gal a ko nesuprantu? Pas mus danai skundiamasi, kad mon?s neaktyv?s ir neina i?r?ti varyb?. Kaip jas galima i?r?ti, jei n?ra tam galimybi?. Por? kart? ? tok? rengin? at?j?s mogus, tre?i? kart? jau neina. Gal kas sugeb?s ? tai atsakyti, o gal rekomenduos kit? b?d?, kaip galima b?t? steb?ti rungtynes. D?kojame, kad per final? balkonas buvo atrakintas. Sirgali? ir emocij? tikrai netr?ko.

Komentarų nėra