Laikas ir idėjos, kurios nepaliko abejingų, solidarizavo ir suvienijo mus

Siųsti Versija spausdinimui

Balandžio 24 d. Raseinių miesto Žemaičio aikštėje vyko koncertas „Baltas paukštis“ – tai mūsų visų atjautos, supratimo ir gerumo akcija, skirta Ukrainai paremti. Šios idėjos sumanytojos yra vokalinio ansamblio „Inmezzo“ atlikėjos, jos kartu su partneriais organizavo neatlygintinų koncertų ciklą Raseinių ir Jurbarko rajonuose. Koncertų ciklas prasidėjo kovo 19 d. Šiluvoje ir tęsėsi iki balandžio 24 dienos. Iki šios akimirkos gerų žmonių dėka yra suaukota solidi 3 605 eurų suma, ji bus pervesta VšĮ „Mėlyna ir geltona“. Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms, ištiesusiems pagalbos ranką Ukrainos tautai. Jūsų auka padės kovoti už žmonių gyvybes, tautos išlikimą ir jos laisvę, dovanos viltį ir gerumą.
Didžiuojamės talentingais ir unikaliais atlikėjais bei meno kolektyvais, jų išskirtinis pasirodymas vainikavo šį reikšmingą koncertų ciklą Raseiniuose, tai vokalinis ansamblis „Inmezzo“, viešnios iš Ukrainos Tatyana Borysenko ir jos dukra Aleksandra, Raseinių meno mokyklos mokinė Evelina Dubauskaitė (mokytojai Stanislava Vežbavičienė, akomponavo Vytautas Vasiliauskas), atlikėjai Karolina Juškienė-Carol ir Edas Vieta, RRKC mišrus choras „Šatrija“ (vadovas Gražvydas Jegnoras). Visi atlikėjai koncertavo neatlygintinai.
Dėkojame šio koncerto ciklo, skirto Ukrainai paremti, globėjai – Raseinių rajono savivaldybei, idėjos autorėms ir atlikėjoms – vokaliniam ansambliui „Inmezzo“, partneriams – įmonei „Vaiduoklis“, UAB „GHOST B&B“, neatlygintinai priėmusioms nakvoti atlikėjas, Raseinių meno mokyklai, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, koncertui dovanojusioms sceną, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojams, visus koncerto dalyvius papuošusiems ukrainietiška simbolika. Dėkojame visiems rajono informaciniams rėmėjams. Už akimirkų įamžinimą ačiū V. Judickui. Dėkojame Sonatai Norkuvienei, ji mus supažindino su ukrainietėmis, ačiū kiekvienam iš jūsų, kurie atėjote į renginius, palaikėte ir prisidėjote prie šios iniciatyvos.
Ukrainos tauta – neatsiejama Europos šeimos ir bendruomenės narė, jos vienybė, ryžtas ir drąsa kaip skydas gina mus nuo agresijos ir blogio. Ukraina kovoja dėl mūsų. Padėkime ukrainiečiamas pasiekti pagrindinį tikslą – laisvę.

Organizatorius
Raseinių
rajono kultūros centras

Komentarų nėra