Lenkelių kilnojamajai bibliotekėlei – penkeri

[1]Rugpjūčio 20 dieną į Lenkelių kaimo bendruomenės namus atvyko Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Milašaičių filialo vyresn. bibliotekininkė Violeta Jarilinienė su kilnojamąja bibliotekėle. Tik šis kasmėnesinis skaitytojų suėjimas nebuvo eilinis. Jis – jubiliejinis. Džiugu, kad kilnojamoji bibliotekėlė Lenkeliuose veikia jau penkerius metus. Lenkelių kaimo bendruomenės pirmininkė Skaidrutė Žuvelaitienė, Lenkelių seniūnaitis Jonas Neverdauskas ir skaitytojai nuoširdžiai dėkojo bibliotekininkei Violetai už jos svarbų darbą, už pravestas literatūrines valandėles, viktorinas, už dalyvavimą Lenkelių kaimo bendruomenės renginiuose ir ekskursijose, už nuoširdumą ir draugystę.
Lenkelių humoro grupė susirinkusiuosius pralinksmino suvaidinusi sąmojingą „vaizdelį“ iš kaimo skaitytojų gyvenimo. Kūrybingos moterys inscenizavo bibliotekininkės Violetos ir jos bibliotekėlės laukimo momentą. Žiūrovų akyse vyko linksmas perskaitytų knygų aptarimas, diskusijos apie svorio metimo būdus, dalijimasis sveiko maisto receptais, o pasirodžiusi su didžiuliu knygų krepšiu bibliotekininkės Violetos antrininkė Gražina sukėlė gausius aplodismentus.
Tęsdami šventinį susitikimą prie arbatos puodelio, visi renginio dalyviai vieningai pritarė, kad kilnojamoji bibliotekėlė – labai geras kaimo skaitytojų aprūpinimo knygomis ir žurnalais būdas, ypač kai dėl vyresnio amžiaus, sveikatos problemų ar nepatogaus susisiekimo su miestu daugeliui nepatogu lankytis Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.
Jolanta Gudeikytė,
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios
bibliotekos Informacinių paslaugų ir
vaikų literatūros skyriaus vedėja