Liaudikos muzikos kapel? vent? Girkalnio grieyn?

Versija spausdinimui

Kur ?tupis b?ga,
Kur teka altuona
Ten Girkalnis mano
Dalis Lietuvos.
?ia skamba Grieyn?
Keliolika met?
Ir praeit? mena
Lietuvi? tautos.
Jonas Survila

Rugpj??io 26 d. Vingio gatv?s vasaros estradoje vyko jau tradicija tapusi XVIII respublikin? liaudikos muzikos kapel? vent? ,,Girkalnio grieyn? 2023. vent?s ved?jos Justina ir Vaiva kviet? sve?ius linksmai pabuvoti, pasiklausyti meloding? akord? ir vasar? palyd?ti okio ritmu.
Graiausias savo dainas dovanojo Raseini? rajono kult?ros centro Girkalnyje liaudikos muzikos kapela Gojus, Raseini? rajono kult?ros centro Kalnujuose liaudikos muzikos kapela Kalnuja, Luki? kult?ros centro Zypli? dvaro kapela, eduvos kult?ros ir amat? centro liaudikos muzikos kapela ,,Uuov?ja, Tytuv?n? bendruomen?s liaudikos muzikos kapela Svaja, Raseini? rajono kult?ros centro Butkik?je liaudikos muzikos kapela, Raseini? rajono kult?ros centro Norg?luose liaudikos muzikos kapela ,,Giru?, Taurag?s kult?ros centro Sartinink? skyriaus liaudikos muzikos kapela ,,Kamana, Veliuonos kult?ros centro Raudon?s skyriaus liaudikos muzikos kapela.
Respublikin?s liaudikos muzikos kapel? vent?s dalyvius sveikino, pad?kas ir atminimo dovanas ?teik? Raseini? rajono kult?ros centro direktor? Inga atkauskien?, Girkalnio seni?nijos seni?n? Justina aulien?, Girkalnio kaim? bendruomen?s pirmininkas Klemensas aulys bei Raseini? rajono kult?ros centro Girkalnyje rengini? organizatoriai Vaiva Bukauskien? ir Art?ras Maurius. Susirinkusiuosius taip pat sveikino Raseini? rajono savivaldyb?s vicemeras Matas Skamarakas, administracijos direktorius K?stutis Uemeckas, Tarybos nariai, Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius Mazuronis, Seimo narys Petras Graulis, Raseini? rajono kaim? bendruomeni? s?jung? atstovai ir kiti respublikin?s liaudikos muzikos kapel? vent?s ,,Girkalnio grieyn? 2023 sve?iai.
vent?s metu vyko edukacin? Raseini? rajono visuomen?s sveikatos biuro programa, veik? virtualios realyb?s pramogos, menin? pieimo veikla, batutas, mug?. ,,Grieyn?s pabaigoje pasirodymus dovanojo ilal?s kult?ros centro Upynos kult?ros nam? Bijot? laisvalaikio sal?s liaudikos muzikos kapela Bijotai?iai, gyvo garso grup? i Kauno ,,Laiko ratas, o vent? ubaig? gyvo garso grup? i Marijampol?s ,,Age.
Nuoirdiai d?kojame vent?s organizatoriams ir r?m?jams: Raseini? rajono savivaldybei, Raseini? rajono kult?ros centrui, Girkalnio seni?nijai, Girkalnio kaim? bendruomenei, UAB ,,Danspin, UAB Helanas, Giedriaus Rudiansko I? Vasiukai, AB ,Gr?tai, autoservisui ,Gaudalita, UAB Girkantas, Vilmai ir Vaidui Kuzmarskiams, Airinui Jermolajevui, Edmundui ??snai, Romaldui Zubielai, Andriejui Daugirdui, Viktorui emai?iui, Nauriui Mel?iui, Almai ir Vytautui Okockiams, Aurai ir Edmundui Ignatavi?iams, Grainai ir Valdemarui Jacikams, Virginijui Kybartui, Mariui Andrai?iui, Audriui Dambrauskui, Mariui Gargasui, Vidai Dambrauskienei, Antanui Dambrauskui, erkn? eimos bitynui, J?ratei Utakienei, Antanui Ra?ui ir Saulei bei Modestui Stepuliams. Taip pat d?kojame informaciniams r?m?jams: ,,Alio, Raseiniai, ,,Mano Raseiniai, ,,Renginiai Raseiniuose.lt ir ,,Raseini? naujienos. A?i? u supratim?, dosnum? ir pagalb?! Visada bus atlyginta tam, kas geba duoti ar dalintis.
Akordais prabilo stygos, susipyn? it kvapn?s olyn? vainikai ir pakilo pasitikti vaigdyn?. Nuo pradios iki pabaigos trumpas kelias. Ir gyvenime, ir vent?se laikas lekia velnioniku grei?iu. i diena tai vasaros palyd?tuvi?, tad atsisveikinus beliks kas gera prisiminti. Tik papraysime niekad nepamirti vis?, kurie mok?jo vienas kit? linksminti, draugyst? branginti ir gerumu dalintis! D?kojame visiems, dalyvavusiems XVIII respublikin?je liaudikos muzikos kapel? vent?je ,,Girkalnio grieyn? 2023.
Organizatoriai

Komentarų nėra