Lietus vent?s nesugadino

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Valstybin? vent?, primenanti diding? Lietuvos praeit?, jos ilgaames valstybingumo tradicijas, Raseiniuose prasid?jo liepos 5 d. Prie Kult?ros centro, po medi? lapija, vyko dramos kolektyv? spektakliai. T? pa?i? dien? emai?io aikt?je taip pat nemaai sk??i? lingavo smagiu Kitavos dainuojam? dain? ritmu, nes lietaus t? dien? netr?ko.
Liepos 6-?j? ventin? programa prasid?jo Raseini? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? bany?ioje v. Miiomis. Po j? graus jaunimo meno kolektyv? b?relis, Raseini? rajono auli? kuopos auliai, ariogalie?iai, viduklikiai ir raseinikiai, kurie nepab?go pliaupian?io lietaus, grojant mar? darnia kolona ?eng? ? emai?io aikt?. Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin?s mokyklos ok?jai atne? kar?n? ir valstybin? v?liav?, kuri? ik?l? Raseini? garb?s pilie?iai Jonas Sauraza, Gintautas Grigalis, buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo od? tar? Seimo narys Edmundas Jonyla, meras Remigijus A?as. Gra? istorin? ok? suoko Martyno Mavydo vidurin?s mokyklos mokiniai (vad. Milda Bertulyt?). Po pu?iam?j? instrument? orkestro ir ritmini? oki? ok?j? pasirodymo (vad. A. Rukas, A. Jukilaitien?) scenoje nuostabiomis dainomis nuotaik? k?l? Smaragdinis emaitijos choras su programa Daugiau, nei 4 akordai (vad. D. Zvonkus). Raseinikiai tikrai buvo pamaloninti graiais renginiais. Kam brangi Justino Marcinkevi?iaus k?ryba, vakare suvaiavo ? Molav?nus pasidiaugti pam?gtais aktoriais, kurie padovanojo nuostab? spektakl? Mavydas.
Tokia nuostabi, vienijanti visus lyg vienos eimos vaikus buvo, liepos 6-oji, Mindaugo kar?navimo diena, net lietus neiblak? ventin?s nuotaikos.

Komentarų nėra