Lietuva, tu graži – džiaugiasi vaikai maži

Siųsti Versija spausdinimui

Laisvė. Ką šis žodis reiškia mūsų mažiesiems? Ar supranta mūsų vaikai, ką reiškia būti laisviems? Kokios jų pareigos ir teisės laisvoje šalyje? Ar jie žino, kad žmonės dėl to kovojo ir žuvo? Nelengva paaiškinti istorines datas vaikams, nes jie neturi mums, suaugusiesiems, būdingo laiko tėkmės suvokimo. Lietuvos gimtadienis – diena, kai per įvairias veiklas galime vaikams paaiškinti, kas yra Tėvynės meilė, atsidavimas savo šaliai, patriotizmas. Norėdami, kad vaikas „užsikrėstų“ patriotiškumu, turime nepraleisti svarbių valstybės švenčių ir jas nuoširdžiai paminėti. Į visus šiuos klausimus atsakymų ieškojo mokytojai ir jų ugdytiniai diskutuodami, vartydami knygeles, klausydamiesi dainelių, statydami nuostabias pilis ir miestus.
Vasario 15 dienos rytas lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ buvo ypatingas. Ruošėmės švęsti Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės dieną. Grupėse vaikai puošėsi tautiniais rūbeliais ir skubėjo į salę šokiais, dainomis, eilėmis paminėti šios dienos. Švęsdami vaikai suvokė Lietuvos laisvę, didžiavosi, kad yra lietuviai ir gyvena Lietuvoje.
Roma Kasparavičienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra