LIETUVAI

Versija spausdinimui

Zen? KULIKAUSKIEN?

Lietuva m?s? T?vyne,
Kiek pas tave visko gl?by.
Kaimai, gra?s miestai,
Ir fabrikai dideli.

B?ta net kunigaik?i?,
Tik maai lik? pili?,
Kiek daug ivingiuot?
Laim?s ir vargo keli?.

Vienintel? Baltijos j?ra,
Pribarstyta krantuos gintar?,
vyturys kuris dien? ir nakt?
Laukia atplaukiant laiv?.

Melsvi eerai ir kalneliai
ali, tank?s mikai.
Pla?i? lauk? darbt?s artojai,
Tai m?s? jaunieji s?nai.

Tavo geresn? ateitis
Dideli? sod? iedai,
Tai sveiki ir laimingi.
Saul?je ?deg? vaikai.

Komentarų nėra