Lietuviai vagia net vanden?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Lietuvoje kone masikai vagiamas vanduo. I pirmo vilgsnio toks teiginys atrodo ne?tikimas, nes juk gyvename ne dykumoje. Ta?iau kad tokios vagyst?s plinta, patvirtins kiekviena vandens tiekimo ?mon?. Lietuvoje veikia imtai, o gal t?kstan?iai gudruoli?, kurie klastoja vandens skaitikli? duomenis ir panaiai. Lygiai tokiais pat b?dais vagiama ir iluma, ir elektros energija. Tad, kaip matome, ?sivaizdavimas, jog sausr? nekamuojamame krate lietuviai nevagia vandens,nebe matrodo ne?tikimas.Apskritai vagys?i? kult?ra pas mus labai ivystyta. ? vagystes linkusioje visuomen?je veikia toks d?snis: jei tu nevogsi, tai pavogs i tav?s.
Kartais atrodo, kad Lietuvoje ?vairi? r?i? vogimas yra toks pat populiarus, kaip ir krepinis, kur? m?s? alyje, kaip inome, neblogai imano net ir mo?iut?s bei dareli? lankytojai. Ir vagia ?vairi? visuomen?s sluoksni? atstovai: ir politikai, ir verslininkai, ir policininkai, ir moksleiviai ir t. t., ir pan.
Nuo vagys?i? apsisaugoti labai nelengva, nes kiekvienam daiktui signalizacijos juk ne?vesi ir, kaip m?gsta kartoti m?s? teis?saugininkai, visur policininko nepastatysi.
Tiesa sakant, ne visi ir nori aplinkui matyti daug policinink?, juolab, kad ir policininkai link? nusikalsti, ypa? ne tarnybos metu gerokai pasivaiin?.
Iki iol dar pasitaiko kakoki? nesubrend?li?, kurie apmaudiai (kai kam atrodo, kad net su ididumo gaidele) ima ir pasako: neimokau vogti ir neimoksiu. Tokie negab?s tipai tur?t? b?ti prilyginami ne?galiesiems. Jiems galb?t galima b?t? mok?ti paalpas, nes kaip jie iais laikais igyvens nemok?dami vogti?

Komentarų nėra