Lietuvikos dainos skamb?jo Estijoje

Versija spausdinimui

Balandio 1719 d. Raplos apskrities virininko patar?jo Villem Uustalu pakviesti vie?jome Estijoje, Raplos mieste. Meno mokyklos jauni? choras dalyvavo projekte Raseini? ir Raplos miest? jaunimo muzikiniai mainai.

Raploje mums buvo surengta ekskursija po miestelio gimnazij?. Po painties su gimnazijos mokiniais ivykome ? eimas, kuriose gyvenome dvi dienas.

Kit? dien? koncertavome mokykloje, o Raplos savivaldyb?je pasirod?me ne tik mes, bet ir Raplos gimnazijos vaik? choras. Savo repertuare tur?jome paruo? dain? est? kalba to estai nesitik?jo.

Po koncerto vykome ? Estijos sostin? Talin?. Pasivaik?iojimas po senamiest? suteik? daug ger? emocij?. Aplank?me Dain? sl?n?, kur vyksta dain? vent?s, est? chorin?s muzikos t?vo Gustavo Ernesakso paminkl?.

Kit? dien? atsisveikinome su mus pri?musiais mon?mis, apsikeit?me dovanomis.

D?kojame mokytojoms G. Arlauskienei, S. Kre?kauskienei, mokyklos direktoriui G. Grigaliui u suteikt? galimyb? tobul?ti.

Virginija Urniei?t?, choro dalyv?

Komentarų nėra