Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos suvažiavimas

[1]Rugpjūčio 22–23 d. Dubingiuose Raseinių rajono Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) atstovai dalyvavo VIII eiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime. Iš pradžių LŠDPS tęsdama tradiciją pakvietė švietimo bendruomenę aptarti švietimo aktualijų diskusijoje ,,Kokie pokyčiai laukia švietimo sistemos?“.
Joje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, LR Seimo nariai prof. Vilija Targamadzė ir Edmundas Pupinis, Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
J. Šiugždinienė pristatė planuojamus švietimo pokyčius, įvardijo problemas, iššūkius, kurie laukia švietimo bendruomenės.
A. Navickas pasidžiaugė, kad švietimo ministrė aktyviai ir noriai dalyvauja diskusijose su mokytojais. Pasak jo, švietimo bendruomenė yra kaip šeima, kurioje vieni šeimos nariai galbūt šiek tiek erzina, yra nelabai patogūs, bet labai reikalingi – profesinė sąjunga, kuri mato švietimo sistemą iš kitos pusės, atlieka šią funkciją. „Mums sakoma, kad norime per daug, bet mes situaciją matome skirtingai: matome ir mažas mokyklas, pastebime ir tai, kad į etatą bandoma sukrauti labai daug darbų. Dėl mokinių skaičiaus – lyg ir žadėjote mažinti mokinių skaičių didelėse klasėse. Sakote, pinigų nėra. Vis tik pinigų ekstremaliems atvejams atsiranda, o statyti darželių ir mokyklų, kurių trūksta, sunkiai ryžtamės. Imkitės lyderystės“, – ragino švietimo ministrę profsąjungos lyderis.
[2]S. Jurkevičius pritarė nuomonei, kad mokytojų stygius labai akivaizdus: ,,Administracijos problema – užtikrinti, kad vyktų ugdymo procesas. Visos problemos nublanksta, jei aš neturiu mokytojo, kuris pradės ugdymo procesą. Jau vien dėl to nesinori būti mokyklos vadovu, nes nuo tavęs niekas nepriklauso.“
S. Jurkevičius paminėjo ir kitas problemas. Viena jų – mokytojų darbo apmokėjimo tvarka, kuri tebelieka privesta prie absurdiškos sistemos: ,,Ta tvarka įklampinta į sudėtingą situaciją. Ši reforma daro ypač didelę žalą. Neišsprendę šio klausimo, žengiame į kitą pavojingą zoną – ugdymo turinio atnaujinimą. Klausimas – ar jis reikalingas dabar?“ Kitos S. Jurkevičiaus minėtos problemos – mokytojų darbo sąlygos, milžiniškas mokinių pamokų nelankomumas.
Prof. V. Targamadzė svarstė, kodėl nenori žmonės dirbti mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais: ,,Užmuša dokumentacija – šito neturi būti švietime. Mokytojas turi turėti autonomiją. Dėl atlyginimų – anksčiau buvo 18 kontaktinių valandų, dabar 24. Kiek padidėjo darbo valandų! Ar atlyginimas tiek padidėjo? Negalima taip apkrauti mokytojų.“
Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir pateikė daugybę aktualių klausimų švietimo ministrei, ministerijos atstovui, Seimo nariams.
Po diskusijos vyko LŠDPS pirmininko rinkimai. Pirmininku dar vienai penkerių metų kadencijai perrinktas A. Navickas. Į LŠDPS prezidiumą išrinktas LDPS Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Donatas Baukys.
Donatas Baukys