Literatūra

Raktas nuo prarajos (1)

A. VAI?IULIS
Gyvenimas pasirod?, ir mes reg?jome ir liudijame, ir skelbiame jums amin?j? gyvenim?, kuris buvo pas T?v? ir pasirod? mums (1 Jn 1, 2).
Viltis neatsiejamai surita su atmintimi, pirmaprade

Skaityti daugiau

GURKNIS perl? (0)

Dvikova
Nikodemas GURKNYS

Keist? naujametin? sapn? sapnavau,
Kad Raseini? dykviet?je buvau.
T? j?s dykviet? juk inot,
Kur keli? tarnybos buvo.
?ia dabar tik v?jas vilpia,
Kartais kniaukia katinai.
T?jai dykvietei baisiai
Baisus ?vykis ?vyko
Dr?s?s vyrai raseinikiai,
Du politikai gaidiai
Stojo

Skaityti daugiau

Kova d?l ES lesykl?li? (0)

Nikodemas GURKNYS

Iki rinkim?
Tik kelios deimtys dien?,
O aistros verda, kunkuliuoja -
Kaip plovas, kaip uvien?
A?o labdaros puode.
Prad?jo partijos usigaulioti
D?l vilgsnio, odio
Ar verslo zon? rajone.
RASAI Maironio vizij? paminkl?
Jau prisimatavo
Prie rus? cerkv?s pamat?,
Zubiela valdios

Skaityti daugiau

GURKNIS perl? (0)

Darius JANUAUSKIS
Vieni ypsos, kiti verkia,
Ne diaugsmu irdel?j dvelkia,
O seim?nam jofana,
Jie laimingi ir gana.
Mersedesas inuomotas,
Milijonas garantuotas,
N? pats velnias j? nelie?ia,
Pareiga, matai, juos kvie?ia.
Dar paaugsim, bus jums riesta,
Griausime seim?n? miest?,
?iupsim gr?bl?, ak?,

Skaityti daugiau

GURKNIS perl? (0)

Nikodemas GURKNYS
Tu, Lietuva, tu, mano
Lietuv?le, tu grai,
Be skandal? negali -
Kaip turgaus boba.
Pedofilija pritilo,
Irma igars?jo – apvog? ok?jus.
Visi inom – Lietuvoj
Vogti ne naujiena.
Kas neprieina prie valstyb?s,
Vagia i draug?.
Tas skandalas su Irmute

Skaityti daugiau

Vilniuj buvau, boba mano (0)

Nikodemas GURKNYS
A, provincijos bernelis, vakar Vilniuje buvau,
Per pa?stam? seim?n? ir ? Seim? patekau.
O ten pos?dis svarbus, sal?j pos?di? seim?n?
Gal ant pus?s, gal maiau.
Blyn, tai kas tada balsuoja, jei tas pos?dis

Skaityti daugiau

Vladas Danusas (1)

Man jau septyniasdeimt. Rayti prad?jau b?damas eiolikos. Su pertraukomis, ir gana ilgomis net iki 10 met? raau iki iol. Esu pensininkas, senelis. Su mona Felicija uauginome s?n? ir

Skaityti daugiau

Skaidri nuotaika (0)

Algirdas etokas
Lietus vaigdi? sidabro vilgesio
I l?to leidosi ? tavo plaukus,
Nakties tyla – skaidri muzika
Ir v?l skamb?s, v?jelio grojama,
Medi? akose, e?li? draug?je.
vaigd?ta mergina it f?ja
Pasak? neb?ties gilios,
ingsniuoji sau avinga.
e?liai serenad? suokia,
Nakties

Skaityti daugiau

Kaip a nor??iau (1)

Kun. Vitas Kaknevi?ius
Kaip a nor??iau,
Kad vienas kit? mes suprastume
Ir meil?s ugn? degintume irdy,
Kad nuoskaudas ir sunkumus nuk?stume,
Suklupusiam suteiktume j?g? gyvent viltyj.
Kaip a nor??iau,
T? meil?s himn? vis giedoti
Kartu su vyturiu ryte,
Pavasario

Skaityti daugiau

odiai i tylos (1)

Pranas Laurinavi?ius
Nutr?ko pertempta
Tylos styga,
Pabiro odiai
I tylos.
Pabandiau a juos
Surinkti ? tyl? v?l.
Bet nepavyko jau, deja,
Pabiro, pakilo
Tie odiai per auktai,
Kurie per garsiai buvo itarti,
Ir daros baisiai nejauku
D?l odi?,
Kurie per garsiai buvo itarti.
odiai…

Skaityti daugiau