Literatūra

MO?IUTEI (0)

V. ADOMAITYT?
Kas imatuos tavo ilges?, mama,
Kai vis lauki sugr?tant vaik??
V?jas debesis gena ir gena-
O vienai tau be galo sunku.
Prie varteli? velgsi vis ? keli?-
Gal ateis… Aplankys jie mane?
Kyla r?kas. V?su.

Skaityti daugiau

ODIS (0)

J.G.
Meil?s giesm? giedam
Mes visi kas kam.
Tik nesusim?stom,
Kas? Kod?l? Ir kam?
Kam gi ito reikia?
Kas gi tuo tik?s?
odius tankiai tariant,
Nebetenka juk prasm?s.
od?, kaip ir daikt?,
Galim sud?v?t.
Galim ir ikreipti,
Jis kitaip skamb?s.
odi? reikm?s skirias,
Skirias

Skaityti daugiau

MONOLOGAS (0)

V. MASAITYT?
Vieniam medy
Vienias pauktis
Ilgiausi? giesm?
Vis gieda ir gieda…
Geltonas vakas
Ant popieriaus tyka,
Nebaigtas laikas
Meilei slap?iausiai.
Kakas i?jo…
Kakas sugr?ta
Gyvenimo vingiais,
Keliu duob?tu…
Jei medio neb?t?
Kur vienias pauktis
Nakty pasiklyd?s
Giedoti gal?t??

Skaityti daugiau

MINTYS IR IRDIS (0)

J?rat? G.
Tu bijai, kad Tav?s neigirs
Sumaity bals? visumos,
Ir i baim? Tau temdo akis
Drums?ia ird? ir siel? danai.
Baim? i Tau atima vilt?
Ir gramzdina gilyn prarajon.
Tu manai, kad vilties neb?ra,
Kad gyvent Tau

Skaityti daugiau

GIMTAJAM MIESTUI (0)

V.S.
Kur Dubysos upelis vingiuoja,
Kur krantai jos st?kso aukti-
Ten mikeliai ali tarsi r?tos,
Pilkas kelias ir kaimai seni.
Ten Ariogala- miestas gimtasis,
Pilnas saul?s, g?li? ir klev?.
Grak?ios pirkios, gatv?s maut?s,
Pasitiks ant ali?j? krant?.
Ten jaunyst?

Skaityti daugiau

KAULAKIAI (1)

Vaida DAPKUVIEN?
Kiek grai? sodyb?
itoj Lukn?s pus?j.
Tyvuliuoja niok?ia
Liolinga sraunut?.
?ia g?lynai ydi,
Pirmos vietos ,,auga.
Banyt?l? it?
Angel?lis saugos.
?ia darb?iausi mon?s,
Giesm?s ?ionai liejas,
Kaulaki? ansamblis
Labai igars?j?s.
E. Granauskas rimtas,
Kil?s nuo Dubysos,
Knygas skaito, rao,
Mintimis dalinas.
Apie pilota?,
Draug? rat? did?,
Apie

Skaityti daugiau

NOR??IAU B?TI DRUGELIU (0)

V.S.
Per ali? lank?, tarp ied?
Nor??iau l?kti drugeliu.
Kiekvien? ied? ibu?iuot,
Ir saul?s spinduliams dainuot.
Ramun?s iedlapiuos baltuos
Umigti kvepian?iuos p?kuos.
Smilg? s?puokl?se linguot
Ir dobil?lius pamyluot.
Nor??iau aisti rateliu,
Su v?ju diaugtis nekantriu.
Be r?pest?lio, be varg?-
Tur?ti daug ger?

Skaityti daugiau

I meil?s (0)

V.S.
I meil?s mon?s udosi,
I meil?s eiles sudeda,
O kartais neapken?iame,
Ir kit? r?s?iai teisiame.
I meil?s pinkles piname,
Ir t?, kur? taip mylime,
Be jokio irdies skaudulio
abangais surakiname.
I meil?s gailiai verkiame,
Klusniais vergais jai tampame,
O kartais

Skaityti daugiau

Mintys ir irdis (0)

J?rat? G.
Tu bijai, kad Tav?s neigirs
Sumaity bals? visumos,
Ir i baim? Tau temdo akis,
Drums?ia ird? ir siel? danai.
Baim? i Tau atima vilt?
Ir gramzdina gilyn prarajon.
Tu manai, kad vilties neb?ra,
Kad gyvent Tau

Skaityti daugiau

Laim? (0)

Zen? KULIKAUSKAIT?
Graiausi iedai- tai alyv?,
Iekant ir laim? juose surandi.
Bet ji b?na tokia mayt?.
Kad greitai jos v?l netenki.
O gyvenime rasti nelengva
Ir labai pavargsti.
Kada b?na visai jau netoli,
i?r?k ir sugauna kiti.
Oi, mano

Skaityti daugiau