Literatūra

ATEIK! (0)

Kun. Vitas KAKNEVI?IUS
Ateik!
Ateik Tu pas mane su ryto v?ju,
Su m?lyna ibuokle miko vidury,
Su meil?s svaigumu ir irdies g?riu,
Su nuostabios tylos ir diaugsmo diugesy.
Ateik!
Ateik Tu pas mane su laime rankoj,
Su saul?s

Skaityti daugiau

PAILS?KIT (0)

Jan? TEIERSKIEN?
Saul? rausva jau leidiasi u horizonto,
Poils? visiems nedama.
Ji pavargo kartoji per dien?,
ydroj padang?j viesdama.
Pails?kit j?s, pievos, saul?s nualintos.
Gyvuliai ivarg?, uod? ikankinti.
Pails?kit, pauk?iai skrajoj? per dien?,
Vaiku?iai jau pamaitinti.
Pails?kit, bitel?s darbtuol?s,
Koriai

Skaityti daugiau

TAU (0)

Viktorija ADOMAITYT?
A noriu b?ti tavo sapnas,
Kasnakt matytum tu mane.
Nor??iau b?t tava svajon?
Ir plaukiot tavo galvoje…
Nor??iau b?t laktingala danguj
Ir suokt tau vis? dien?.
Ir viest tau danguje,
Jei b??iau m?nesiena.
A tiktai noriu b?t

Skaityti daugiau

A (0)

Daiva BURINSKYT?
Esu tokia jaunut? ir paika.
Gal ir gerai. Man taip ir reikia.
Gyvenimo nema?ius, bet daina
Man?s nesugraudinsi. Tai neveikia.
Gyvenime negavus patirties,
Bet pasakom tik?t, inau, neverta.
Turiu a ryto ir vilties,
Nors nuvilta esu

Skaityti daugiau

METAI KAIP DRUGIAI (0)

Genovait? MASAITYT?
Prab?g? metai
Kaip drugiai:
Balti, margi, takuoti.
Tiek laim?s rasta!
Tiek kan?ios!
Tiek iminties iekota.
Ir klaidos klupd?.
Ir vilties
viesi gijel? ved?.
Li?d?jom skausmo s?kury,
Spind?jom meil? rad?…
Sugr?t nor?t?s
? metus
Kvatokl?s m?s jaunyst?s.
Bet metai kakod?l
Prie mus…
Ir tyliai vystam,
Vystam…

Skaityti daugiau