Literatūra

Melagi? diena (0)

Janina Loien?
Pagaliau sulaukiau a
T? melagi? dien?,
Nes apgauti ketinu
A draug? nevien?.
Pas kaimyn? tai lekiu
Su didiausia b?da, -
Ar nematote, uva
J?s? vaik? ?da?!
Ir pas kit? su inia
Net rankas ik?l?s:
- Ten avarij? ma?iau!
J?sikis pam?l?s!
Ir

Skaityti daugiau

Met? laikai (0)

Zen? Kulikauskait?
Metai greitai b?ga,
Met? laikai – grei?iau.
Balta iemu? siau?ia.
Pusnyje ?klimpau.
Varvekliai krenta, d?ta,
Kieme balut?s privarv?jo,
Paukteliai striksi, ?irkia.
Pavasaris tik prasid?jo.
Saulut? skais?iai vie?ia
Ir ildo vis labiau.
Jau vasara alioji.
A tarp ied? braidau.
Greitai ruduo at?jo.
V?l

Skaityti daugiau

Vakaras (0)

Albinas Lesanavi?ius
Vakaras artinas jau
Toks iltas ir graus.
A ant j?ros kranto
Stov?jau vienias, tylus.
J?ros bangos ritosi ? krant?,
Glost? velniai man rankas.
Ritos bangos, o purslai
Padus kuteno man linksmai.
Ten, tolumoj, pakrant?j, ji stov?jo
Tokia jauna,

Skaityti daugiau

Nor??iau… (1)

Jadvyda Evartien?
Nor??iau, kad iemos niekad neb?t?,
O tik pavasaris ir vasara, ruduo!
Nuo al?io em?j niekas kad ne?t?,
O irdyje gyvent? diaugsmas ne vargai.
Nor??iau, kad up?s ir upeliai niekad neualt?,
Kad ledas neudengt? eer?

Skaityti daugiau

Spygliai (0)

Pranas Laurinavi?ius
Kai pirtai ar delnai
Palie?ia spygl? atr?,
Receptorius m?s skausmo
Per k?n? impuls? pasiun?ia…
Bet b?na juk spygli?,
Kuri? nei delnu, nei pirtu
Paliesti negaliu.
Tokie spygliai,
Kur rankom nelie?iami,
B?na skaudesni,
Ilgalaikiai, o kartais amini…
Tai irdies ir sielos

Skaityti daugiau

Meil?s ugnis (0)

Jadvyga Evartien?
K?nas liepsnoja, irdis dainuoja,
Tai meil? aukia skub?k pas j?.
O mielas laukia, jo gl?bys traukia,
Ir k?nai trokta b?ti alia.
Mintys, lyg pauk?iai, kyla ? aukt?,
Ir tarsi kregd? skrenda auktyn.
Noris patirti,

Skaityti daugiau

em?s sapnas (0)

V.S.
Jau iema u lango kloja balt? r?b?,
altas v?jas ?lsta medi? akose.
Miega ilgu miegu em? motin?l?,
Apsiklojus sniego antklode balta.
Antklod?l? p?ko – al?io siuvin?ta -
Ir tokia minktut?, ir tokia ilta.
Nebaisi iemu? emei

Skaityti daugiau

Kai man?s nebebus (0)

Irena Putvinskait?
Kai man?s nebebus. yd?s sodai.
Suoks laktingalos. Ten. Po berais.
Kai man?s nebebus. Saul? leisis.
Ir tek?s ji tai pat, kaip kadais.
Kai man?s nebebus. Liks ir meil?.
Ir gyvenimas t?sis toliau.
Ir bus jis

Skaityti daugiau

Ieinu (0)

G.K.
A ieinu…Tikrai…Tikrai jau ieinu…
Man koj? nenuvalyt ? kilim? prie dur?…
Ar miest? palieku? Taip…palieku…
tai pinigai…Nebereik?s man j?…
O adresas? Lai b?na paslaptis…
Ten rasi keli?…Bet v?liau…
Tik pro vartus ten eisi, ne duris,
Ir butas

Skaityti daugiau

Kvadratiniai ramyb?s metrai (0)

G.K.
Yra kvadratiniai ramyb?s metrai
Tai plotas tavo nuosavyb?s
Gyvyb? – tai may?iai centimetrai
Ilgoj liniuot?j aminyb?s.
Kai li?desys ukloja siel?
Ir kvie?ia neb?ties v?jus
Tu ieini perkirt?s viel?
? poilsio kvadratinius metrus.
Aminyb?… Metrai kvadratu…
Motelis aminos nakties…
Tenai, po

Skaityti daugiau