Literatūra

TAU (0)

Daiva BURINSKYTĖ
Jei tave pašaukčiau nebylio balsu,
Ar tu atsilieptum, ar išgirstum tu?
Ne. Neatsilieptum. Netikiu tavim.
Netgi, jeigu kviesčiau mylinčia širdim.
Jeigu kartais gimčiau aš lietaus lašu,
Niekad nenukrisčiau aš iš debesų.
Jeigu tik pavirščiau aš

Skaityti daugiau

MERGAITEI (0)

Vladas DANUSAS
Gęsta saulė, debesį užkliudžiusi,
spindulius palikus danguje.
Pamačiau aš ilgesį ir liūdesį.
Pamačiau aš daug ką tavyje.
Pamačiau akis, daug verkusias,
keikusias save gelmėj naktų.-
Buvo toks, kurs jausmo neįvertino,
kurį pervertinai tu.
Meilė žmogų taurina ir

Skaityti daugiau

MOKYKLĖLE, LABAS! (0)

Vaida DAPKUVIENĖ
Jau pasipuošė kardeliai
Savo gražumu.
Į mokyklą eina
Vaikai takeliu.
Nešasi rankutėj
Daug gražių gėlių.
Sužinot daug trokšta,
Nes tai- nuostabu.
Jam žinių pasauly
Daug naujų veidų.
Rūpesčiai didžiausi-
Šiandien nesvarbu.
Kaip pažinti raidę,
Skaičių parašyt?
Kaip išmokt skaityti?
Šiandien. Ne poryt.
Kiek knygelių laukia
Ir

Skaityti daugiau

MAMOS VARGELIS (0)

Irena PUTVINSKAITĖ
Kvapnusis diemedis
Žvelgė pro langą.
Topoliai skaroti
Tiesė šakas į dangų
Varganoje pirkelėje
Supo mane Mama.
Migdė, liūliavo
Jos liūdna daina.
Beržas svyruoklis
Šaltą rasą gėrė.
Mėnuo sidabrą
Palangėje bėrė.
Diemedis pražydo
Baltais žiedais.
Mamos lopšinė
Liejos laukais.
Dainavo Ji Meilę,
Vargą, vargelį.
Lopšį lingavo
Visą naktelę.
Dar

Skaityti daugiau

MARIJOS ŽEMĖ LIETUVA (0)

Pranas LAURINAVIČIUS
Lietuvoje mums gera -
Neskyla ir nevirpa žemė,
Nespjaudo krateriai ugnim
Ir uraganai užklysta čia retai.
Šiurena vėjas tėviškės švelnus,
Miškai vis šlama
Protėvių dvasia.
Upelių vingiai, akys ežerų
Tokie mieli ir paprasti,
O Nemunas sraunus, galingas,
Jis simbolis

Skaityti daugiau

LAIŠKAS DEBESYSE (0)

Viktorija ADOMAITYTĖ

Norėjau parašyt tau laišką,
Bet neturėjau popieriaus arti,
O mintys iš širdies upeliais plaukė,
Bijojau, kad jie liks neišgirsti.
Pradėjau juos rašyt ant oro,
Dėlioti ant pūkinių debesų.
Jie mainės, pynės, keitės, klojos,
Nors nežadėjau aš

Skaityti daugiau

KELIAS (0)

G.K.
,Kelias tiesiasi ir tiesiasi pirmyn:
Kalnai vien akmenys ir duobės.
Ar tiesiai judam, ar šalin -
Sielos mūs – neramios ir beglobės…
Ošia medžiai, suokia paukščiai,
O mes tik judame keliu.
Ar žemumos, ar svaigūs aukščiai

Skaityti daugiau

GANDRO IR GERVĖS DRAUGYSTĖ (0)

Valerija JASAITIENĖ
Gandras gervę susitiko, nors iš karto nepatiko.
Kas per paukštis tu esi, šiek tiek į mane panaši.
Tuščios balos, varlių nėra,
ką man veikti visą dieną?
Gandras siūlė gervei draugystę
arba gražią bičiulystę.
Gervė gandrą

Skaityti daugiau

TOKS GYVENIMAS (0)

Zenė KULIKAUSKAITĖ
Valdžia, ta mūsų valdžia,
Nieko doro neišsprendžia.
Pensininkai, daugiavaikiai tėvai
Padejuoja jau seniai.
Parduotuvėj visko yra,
Tiktai kainos labai kyla.
Jei kišenėj vieni grašiai,
Nieko gero neparneši.
Makaronai ir kruopytės
Dar įperkamos, brolyti.
Bet bulvienę ar kruopienę
Nusibosta srėbt kasdieną.
Jau

Skaityti daugiau

NETEISK (0)

Jadvyga EVARTIENĖ
Neteiski kito niekados,
Neįsiklausęs į jo vidų.
Nesmerk, nekaltink, neišduok,
Nerinkis aukso, nors jis žiba.
Dažnai blizgučiai būna netikri,
O spindesys jų – šaltas.
Ant pjedestalo dažnai keliamas ne tas,
Kuris tikrai yra to vertas.
Prieš tariant

Skaityti daugiau
Puslapis 7 iš 12« Pirmas...5678910...Paskutinis »