Literatūra

PRA?JO (0)

F?JA
Apsinuoginusi siela
Slepiasi rudenio v?juose,
Nerimastingai b?gdama,
Sk?sta prisiminimuose…
Buvo saul?tos dienos,
Kupinos v?jo…
Tiek daug priad?jom
Viens kitam – netes?jom.
Jaunyst? patrakusi
Pernelyg suspind?jo,
Tai kas mus siejo,
Nors skauda – pra?jo…
Mes tyliai kent?jom,
Tiesos nemyl?jom,
Meluoti imokom,
Laim?s gail?jom…
Liko tik dienos,
e?liu pavirtusios…
Nebemieli

Skaityti daugiau

SKAUSMAS (0)

Irena PUTVINSKAIT?
Kod?l tiktai
Netek?s supranti,
Tai k? tur?jai,
Buvo ver?iau u auks?.
Kod?l tik kai gyvenimas
Tave supurto… Atsikvoi.
Ir lieka tau
Tik skausmas.
Tai praradimo
Jausmas.
inojimo, kad niekas
Niekada nebesugr?ta.
Paleidai laim?s paukt?
Ir ji nuskrido.
O tau liko tik skausmas,
O jis

Skaityti daugiau

K? KALB?JO V?JAS (0)

V.S.
Gelsta sod? berai,
Lapais barsto takus.
altas v?jas pra?
Pro raudonus klevus.
Ir pabirs ugnimi
Ant aliosios ol?s,
Ant lauk? ir tak?
Suliepsnos, sulam?s.
Paklausyt tos dainos,
K? man v?jas raudos,
Susim?s?ius einu
Rudeniniu taku…
Klaus? v?jas man?s,
Ar patinka spalva,
Aukso lap? darna,
Kaip

Skaityti daugiau

Jadvyga EVARTIEN? (0)

Jadvyga EVARTIEN?
Visa tai buvo taip seniai.
Tai nuostabiausia pasaka draugyst?s.
Bet a prisimenu danai,
Gra?s prisiminimai nuolat gr?ta.
Tuomet mes buvom tik etokai.
Nei kavalieriai, panos – paaugliai…
aid?m kartu, svajojom, okom…
Ir susipykdavom danai.
Paskui sustodavom drauge

Skaityti daugiau

RUDUO (0)

Vladas DANUSAS
Man ankstyvas ruduo -
tarsi didel? vent?.
Kak? m?sto klevai,
nusida? krauju.
O varn?n? b?riai
tartum viesulas skrenda,-
tiems klevams, aiku,
li?dna be j?.
Kur bevelgsi – arimai,
ganyklos bekrat?s,
usiklojusios balint?
si?l? skraiste.
Tokia em? miela,
atidavusi nat?,
apsiprast dar nesp?jus
su nauj?ja

Skaityti daugiau

RUDENS AUKSMAS (0)

V. BIELSKIEN?
iandien gird?jau – klyk? gerv?s,
Mojavo emei i auktai.
O mano akys tyliai j?sias sek?,
irdis suvirpo taip gailiai…
Suskaudo ird?, aara itryko,
Bei?rint ? linguojan?ius sparnus.
Koks tas gyvenimas – tas kelias ilgas,
Sparnai jas

Skaityti daugiau

PAUK?IAI (0)

Viktorija ADOMAITYT?
Susid?jo viskas taip keistai.
Kur pradingo vakarykt??
Skrido pauk?iai du -
Auktai, auktai -
Ir skardiais balsais
I diaugsmo krykt?.
Bet audra ugriuvo nelauktai,
Pauk?iai atmu? sparnus ? uol?,
Susid?jo viskas taip keistai,
em?n jie lyg akmenys nupuol?.
Susid?jo

Skaityti daugiau

RAUKLEL?S (0)

Zen? KULIKAUSKAIT?
Kiek daug jau vasar? grai?
Nuskrido lyg pauk?iai ant sparn?.
Tarsi iraudamos g?lel?,
Veide palieka po rauklel?.
N?ra nei vaist?, nei oleli?,
Kad panaikint? t? rauklel?.
Gal ir labai kas nenor?t? -
Taip jau yra ant

Skaityti daugiau

BORU?S SL?PINIAI (0)

Kristina JUODOJI
Medio dro?jas klajojo po il?,
Ivydo ant kelmo boru? vos gyv?.
Jis pagrieb? pliausk?, kaltuk?, peiliuk?
Ir ?m?s skaptuoti t? vabaliuk?.
Ipjaust? ragus ir ypsen? daili?,
? sraigtin? kiaut? sud?jo vien meil?…
Nune?s ? turg?

Skaityti daugiau

KALT? (0)

Vladas DANUSAS
Paklyd?lis v?jas iurena
nukritusius medi? lapus.
Skyl?tas gyvenimas mano
be draugo, be meil?s, nykus.
O kad j? sulopyt gal??iau!..
inau, jau po laiko, v?lu.-
Kaip drob? mamos pasities?iau.
O saule, paliek spinduli?!
Reik?t? linin? ibalint, -
gal tautiniai

Skaityti daugiau