Literat?rinis susitikimas Butkik?je

Versija spausdinimui

Birelio 2-osios vakar? Butkik?s sal?je kvep?jo alyvomis, buvo skaitomi poezijos posmai, skamb?jo dainos pritariant gitaros akordams.
? Butkik?s filialo bibliotekos organizuojam? popiet? atvyko vyrika kompanija i Raseini? pristatyti literato, bardo, teatralo Albino Stakausko poezijos knygos uvies dienora?iai. Autori? kalbino aktyvus visuomen?s veik?jas, kult?ros darbuotojas Edgaras Juka. Poezij? skait? savito balso savininkas Darius Peckus.
Albinas daug papasakojo apie save, kada prad?jo kurti (o k?r? jis ne tik tekstus, bet ir muzik?), kokius darbus dirbo, dirba, apie savo muzikin? veikl?, kaip aiginyje dirbdamas kult?ros darbuotoju muzikin? veikl? prad?jo su grupe 16 Hz, apie savo literat?rinius pasiekimus. Prisipaino, kad rao ne tik eil?ra?ius, bet ir miniati?ras, noveles, publicistik?. Autorius yra suk?r?s apie pusimt? dain?, kurias atlieka populiarios muzikos grup?s.
Poezijos knygoje, kaip sak? autorius, atsispindi jo visas gyvenimas, tai tik?jimas, viltis, meil?. ?ia sud?jo geriausius savo posmus, raytus nuo 1984 m. iki 2010 m.
Knygos iliustracijos jo paties labai seniai plona tuo plunksna kurti pieiniai.
Autorius paaikino, kod?l knyg? pavadino taip keistai: kadangi yra gim?s po uvies zodiako enklu, o visa sud?ta poezija yra su datomis, i daugyb?s stor? s?siuvini? surinkta, tai lyg ir dienoratis.
Albinas su Edgaru atliko kelet? savo k?rybos dain?. Eiles skait? pats autorius, Darius ir Edgaras.
Vakaras buvo nuostabus, n? trupu?io neprailgo. Gera buvo klausytis eil?ra?i?, epitafij?, autoriaus nuojaut?. Smagu buvo visiems pabendrauti prie arbatos puodelio.

Vilma Augustinavi?ien?,
bibliotekinink?

Komentarų nėra