LPS „Bočiai“ Raseinių bendrija aktyvina veiklą

Siųsti Versija spausdinimui

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Raseinių bendrija savo 2023 m. veiklos plane numačiusi aktyvinti veiklą ir taip mažinti senyvo amžiaus žmonių socialinę atskirtį, didinti jų aktyvumą. Veikloms vykdyti turi patalpas Raseinių seniūnijoje. Patalpos yra pastato rūsyje, tik nėra įrengta neįgaliesiems su judėjimo negalia keltuvo ar vežimėliams takelio. Jose gali lankytis ir dalyvauti organizuojamuose užsiėmimuose visi senjorai.
Vadovaujantis bendrijos tikslais, uždaviniais ir siekiant sudaryti sąlygas visiems nariams ir jų šeimoms gauti socialkultūrines paslaugas, užtikrinti paslaugų prieinamumą, įveikti sunkumus ir krizes, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir mažinti socialinę atskirtį, šiemet buvo suorganizuota Užgavėnių, Joninių šventės, išvyka susitikti su „Bočių“ Kelmės rajono bendrija, „Bočių“ Žemaitijos regiono sąskrydis, pabuvota Šventojoje. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su kitų rajonų „Bočių“ bendrijomis, mūsų rajono Ramonų kaimo bendruomene, Raseinių „Caritu“, kurio pirmininkas yra Darius Budzinauskas. Jų dėka senjorai mokosi kompiuterinio raštingumo, gauna kitas bendradarbiavimo sutartyje numatytas paslaugas. Bendrijoje veikia 2 saviveikliniai meno būreliai, jiems vadovauja Konstantinas Kružikas ir Raseinių kultūros centro skirtas vadovas Vaidas Vilkas.
Socialkultūriniams poreikiams tenkinti „Bočių“ Raseinių bendrija liepos 21 d. suorganizavo pažintinę išvyką į Pakruojo rajono Rozalimo bendruomenę, kur bendruomenės narė, o kartu ir gidė Virginija Kazlauskienė supažindino su Rozalimo istorija ir čia gyvenusių žydų likimu. Pabuvojome senoje medinėje sinagogoje, susipažinome su bažnyčios atributika, pačiu klebonu. Atsisveikindami visi nusifotografavome, užtraukėme dainą „Už Raseinių, ant Dubysos“ ir išvykome susipažinti su Pakruojo dvaro bendruomene. Dvare prabuvome apie 3 valandas ir jis visiems paliko neišdildomų įspūdžių.
Grįždami namo sustojome prie Šeduvos malūno, pasidžiaugėme gražiai sutvarkyta teritorija ir senuoju malūnu. Visą kelionę apie lankomas vietoves, jų istorijas pasakojo gidė, buvusi ilgametė Raseinių rajono kultūros vertybių apsaugos specialistė Gražina Pečkaitienė, o kad linksmiau būtų važiuojant, savo dainomis linksmino K. Kružikas. Kad įvykiai būtų įsimintini, viską dieną fotografavo nepailstantis fotografas Pranas Laurinavičius.
Džiaugiamės, kad projektą įgyvendinti padėjo Raseinių rajono savivaldybės skirtos lėšos, gautos įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursą. Už kelionę senjorai dėkingi vicemerui Mingaudui Tamaliūnui, Socialinės paramos skyriaus vedėjai Loretai Laugalienei.
Projektas padėjo sumažinti socialinę atskirtį, išsipildė socialkultūriniai poreikiai, sustiprėjo bendrijos narių tarpusavio santykiai.
Dalytė Raudonienė,
LPS „Bočiai“
Raseinių bendrijos pirmininkė

Komentarų nėra