LŪS XXIII suvažiavimo scenarijus ir pirmininkas – tie patys

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS

Lietuvos ūkininkų sąjungos XXIII suvažiavimas vyko Marijampolės kultūros centro namuose. Pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Tik giesmės žodžiai taip negula prie šių dienų gyvenimo… Bet suvažiavime jie labai tiko, kai tylos minute buvo pagerbti žemiškus vargus, šią ašarų pakalnę jau palikę tikri Lietuvos ūkininkai. LŪS nariai demokratiški – atvykusieji į suvažiavimą prie vaišėmis turtingų stalų sočiai ir skaniai užkandžiavo, užgerdami Sasnavos seniūnijos Algirdo ir Vilijos ekologinio ūkio gaivia gira. Mitas, kad suvalkiečiai skūpūs, jie be galo vaišingi, ir ne tik gardžiais valgiais. Niekas nenormavo tikros suvalkietiškos naminukės, kas tik norėjo ir sveikatos turėjo, lenkė taurelę po taurelės – ir seimūnai, ir valstiečiai. Prie vaišių šauniai derėjo dainingos folkloro ansamblio moterėlės ir Marijampolės kultūros centro kapela „Abuoliukai“. Gana apie vaišes ir linksmybes. Susirinkimo metu buvo leista vienam kitam laisvai ir emocingai iš tribūnos pakalbėti, bet pirmininką rinko, daugumos delegatų nuomone, pagal netinkamą įstatymą – balsavimo teisę turėjo tik LŪS rajonų skyrių pirmininkai arba įgalioti asmenys.
LŪS pirmininkas Jonas Talmantas suvažiavimą pradėjo ne nuo žemės ūkio reikalų, o nuo demokratijos. Jo manymu, neteisinga LŪS kelti reikalavimus už milijoną, kai
mokesčių surenkama tik 85 tūkst. Lt. Niekas taip neskaldo LŪS, kaip politikai. LŪS turi išsaugoti savo savarankiškumą. Pirmininko nuomone, valdžia turėtų pastebėti ir
labiau mylėti žemdirbį. Jaunimas išlekia į Vakarus. Ar pensininkai išgelbės visais būdais apvogtą Lietuvą? Daug painiavos „Sodros“ įstatymuose – ūkininkaujantis pensininkas negauna pensijos, ne visas soc. garantijas. J. Talmanto nuomone, „Sodra“ baigia pati save suvalgyti. Esame kantri ir labiausiai skriaudžiama ES tauta, esame mandagūs, nedeginame šiaudų, nepilame pieno į baseinus, neiname į gatves. Pieno gamyba Lietuvoje katastrofiškai mažėja, bet esame pakantūs milijoninius pelnus skaičiuojantiems perdirbėjams. LŪS pirmininkas apgailestavo, kad jų organizacija turi tik 6 etatinius darbuotojus, o Lietuvos žemės rūmai – 87, bet jų veikla netenkina LŪS žmonių. Pirmininkas daug kalbėjo apie itin taisytinus įstatymus, apie melioraciją, kuriai įgyvendinti reikėtų apie 70 milijonų, apie ūkininkus, kurie tampa kai kurių įmonių įkaitais, ir kitas bėdas bei vargus. Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius pasidžiaugė, kad kooperatyve PIENAS LT supirkimo kainos vienos aukščiausių. Tačiau kažkas negerai, kai estai važiuoja pieno pas mus, o mes – pas juos. Ministras patikino, kad kvotinės pieno išmokos ūkininkams bus išmokėtos. Šiemet paramos paraiškų gauta dvigubai daugiau nei pernai. Dar negavusieji paramos neturėtų jaudintis – ji niekur nedings, bus tęsiama. Taip pat bus kovojama dėl tiesioginių ES išmokų suvienodinimo. Ministro manymu, melioracijos problemų sumažėjo, kai pradėjo kurtis melioracijos asociacijos. Palinkėjo suvažiavimo dalyviams būti aktyvesniems, netapti priklausomiems nuo partijų, o duonos kepaliuką, kurį jam kažkas netikėtai įbruko, pažadėjo perduoti Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui, tik neįvardijo, už ką – gal už tai, kad žemės ūkis jam – tai akmuo po kaklu, o gal už naktinius mokesčių įstatymus. Kadangi žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius po gražių palinkėjimų atseit išskubėjo į kažkokį vyriausybinį posėdį, LŪS suvažiavimo dalyviai prarado vienintelį ministerijos atstovą.
Grūdų asociacijos pirmininkas Romas Majauskas apgailestavo, kad klimatas šyla, todėl grūdininkai daugiausia tampa priklausomi nuo Aukščiausiojo valios. Apie 90
milijonų litų Lietuvoje išleidžiama grūdų džiovinimui, jo manymu, grūdininkai labiau turėtų susivienyti su ūkiais, kurie mėsai augina galvijus. Daržovių augintojų pagrindinė problema ta, kad daug daržovių įvežama iš kitų šalių, tačiau jos parduodamos kaip lietuviškos. Daržovių augintojus vargina įvairiausi lentynų mokesčiai ir pan.
Po dalykiškų pasisakymų liejosi emocijos. Ūkininko iš Kupiškio Zigmo Aleksandrovičiaus nuomone, Lietuvai išgyventi savarankiškai liko ne daugiau kaip dveji metai, nes baigiame prasiskolinti. Rokiškio rajono ūkininkas Vytautas Šlikas teigė, kad ūkininkaudamas išlaiko penkis šeimos narius, kuriems nereikia pašalpų iš valstybės, tačiau iš jo atimama pensija. „Jei aš užarsiu laukus, išnaikinsiu gyvulius, „Sodra“ man mokės pensiją, o tiems penkiems – pašalpas, vykdoma totalinė valstybės naikinimo politika“, – piktinosi ūkininkaujantis pensininkas.
Kalbėjo ir Raseinių rajono ūkininkas Mykolas Hofertas. Jo manymu, didžiulę žalą ne tik  žemės ūkiui, bet ir visai ekonomikai daro politinių partijų UAB’ai, kurie nemokšiškai tvarkosi, nežiūri į žmogaus gabumus, kompetenciją – nors ir kvailas, svarbu, kad savas.
LŪS XXIII suvažiavime priimtas rezoliucijos projektas su daugybe punktų. 16 punkte numatyta, kad Lietuvoje pluoštinių kanapių auginimas turėtų tapti legalus ir netgi skatinamas valstybės. Rezoliucijoje siūloma pagaliau tvirtai ryžtis žemdirbių savivaldos reformai, siekti visuotinio narystės mokesčio, nes tai užtikrintų visų žemdirbių dalyvavimą savivaldoje. Mokestį siūloma skaičiuoti nuo deklaruojamų hektarų ploto, administravimas turėtų būti atiduotas rajoninėms žemdirbių organizacijoms.
Šio siekio įgyvendinimui yra reikalinga ne tik pačių žemdirbių, jiems atstovaujančių organizacijų, bet ir LR Prezidentės bei vyriausybės palaikymas.
Suvažiavime slaptu balsavimu iš dviejų kandidatų buvo išrinktas LŪS pirmininkas – tas pats Jonas Talmantas. Už jį balsavo 27 LŪS skyrių pirmininkai arba įgalioti asmenys, o už kitą kandidatą Vytautą Rakicką – 11.
LŪS vadovaus Jonas Talmantas, kol papūs nauji politiniai vėjai. Suvažiavimo scenarijus buvo toks pat, kaip ir anksčiau vykusieji, taigi ir pirmininkas liko tas pats.

Komentarų nėra