Mamos dienos koncertas Gervin?je

Versija spausdinimui

Gervin?s kaimo bendruomen?s namuose vyko jaukus Mamos dienos koncertas Pavasario iedas mamai, j? organizavo Raseini? rajono kult?ros centras Gervin?je su Gervin?s kaimo bendruomene.
Koncerto metu eiles skait? jaunieji renginio ved?jai Deimant? Urniei?t? ir Vakaris Rimkus, o nuostabias dainas skyr? ir ilt? koncert? padovanojo solist? Gerda Burneikait?, muzikos akordus smuikinink? Aust?ja Pranck?nait? ir pianistas Domantas Pranck?nas.
Beveik kasmet galime pasidiaugti, kad kaim? papildo nauji gyventojai nauji ? em? at?j? angelai. ie metai taip pat ne iimtis Gervin?s kaimo bendruomen?, t?sdama tradicij?, per rengin? pasveikino bendruomen?s nar? Ramun? Urbonait?, ji iais metais tapo mamyte.
Pagerb?me ir ypating? d?mes?, simbolines dovan?les skyr?me trims mamoms, pagimdiusioms ir uauginusioms net po penkis vaikus, Nijolei Mockienei, Danutei Vecelienei ir Rasai Pauktienei. Palink?jome niekada nepal?ti, nepavargti ir gyventi, gyventi!
Klausantis jaukaus ir prasmingo koncerto, mamyt?ms buvo ?teikti gra?s g?li? iedai. Jie pradiugino kiekvien?.

aneta Vaitarien?,
RRKC kult?rini? rengini? organizator?

Komentarų nėra