Mano Ariogala

Versija spausdinimui

Sal?s futbolo fiesta Ariogaloje

Gintar? GREI?I?T?

Ariogalos sal?s futbolo ?empionatas ?sib?g?jo. Suaista jau 15 grup?s varyb? i 21, kuri? scenarijai susiklost? skirtingai ir ne visada rezultatai atspind?jo ?vykius aiktel?je. ?empionatas pasiymi ?var?i? gausa. Vartininkams i vart? kamuol? teko imti net 173 kartus. Dauguma komand? susid?r? su vartinink? problema, kuomet n?ra komandos aid?jo, kuris vis? varyb? laik? aist? vartininko pozicijoje ir stengt?si apsaugoti vartus nuo varov? taikli? sm?gi?. Sustiprinus komandoms vartinink? pozicijas, neabejotinai pakist? ir
muam? ?var?i? skai?ius. Danu atveju triukinantis rezultatas atspindi b?tent vartinink? tr?kum?, nors, aiku, komandos yra skirtingo paj?gumo. Per penkerias suaistas varybas komandos Studentai puol?jas Saulius Jocius peln? 19 ?var?i?, Vienyb?s aid?jas Aivaras Tervidis ?mu? ? varov? vartus dviem ?var?iais maiau.

Palyginus su praeitais metais, iemet komand? pagaus?jo, jos sustipr?jo. Pra?jusiame Ariogalos sal?s futbolo ?empionate buvo dvi aikios komandos favorit?s, skirtingos kategorijos. iais metais lyderiaujan?ios komandos iliko tos pa?ios, ta?iau d?l pirm? viet?
aktyviai kovoja jau keturios komandos. ?empionato dalyviai ne tik pasipild? jaunaisiais aid?jais, bet ir sugr?o futbolo m?g?jai, kurie futbolo batus praeit? sezon? buvo pakabin? ant vinies.

Turnyre lyderiauja komanda Vienyb?, kuri prarado du takus ir tik d?l geresnio ?var?i? santykio aplenk? Student? (tarpusavio susitikimas pasibaig? lygiosiomis 6:6) komand?.

Vienyb?s strategas Steponas Nacius teigia, kad is ?empionatas stebina gan?tinai auktu lygiu. Kalbu ne tik apie sustipr?jusias komandas ir pager?jus? aidim?, bet diugina ir kylanti futbolo kult?ra. ? varybas susirenka daug i?rov?. Taip pat komand? aid?jai vis maiau priekaitauja d?l teis?j? sprendim?. Teis?jai nebeturi aikinti komandoms taisykli?, tod?l gali jas laisviau traktuoti, taip neatimdami i futbolo jo groio. iame turnyre svarbiausi komandai ikelti tikslai yra pasirengimas K?daini? bei Raseini? rajon? sal?s futbolo ?empionatui. Taip pat siekiama, kad jaunieji komandos aid?jai Arnas Diaugys, Lukas Kvekevi?ius ?siliet? ? komand?, o perspektyviausi aid?jai Justina Venckut? ir Gvidas Steniulis ?gyt? varyb? patirties. Student? komandos kapitonas Arnas Vai?iulis taip pat teigiamai vertina turnyr?: Labai diugu, kad yra kas organizuoja turnyr?. Jis nuo praeit? met? pager?jo ir, many?iau, visi patobul?jo. Savo komandai duo?iau 5 balus i 10 galim?, tad tobul?ti tikrai dar yra kur. A ?sitraukiau ? turnyr?, nes m?gstu futbol? ir nesitikiu ger? rezultat?.

Panaioje pozicijoje ir tre?i?j? viet? uiman?ios Centras komandos aid?jas Marius Gaiauskas. Centro komanda yra ikovojusi tris pergales ir patyrusi du pralaim?jimus. Pra?jus? savaitgal? Centro futbolininkai ikovojo vien? pergal? (Centras 5 4 Gimnazija) ir patyr? pralaim?jim? prie Student? komand? (3:5). M. Gaiausko teigimu, ?empionatas yra sustipr?j?s. Kol kas m?s? komanda n?ra gerai susiaidusi, tik keletas komandos nari? vienas kit? gerai supranta. Dalyvauti turnyre paskatino aistra futbolui, kol kas n?ra keliami maksimal?s rezultatai. Tikim?s uimti tre?i?j? viet?, tikino Marius.

Sve?i? komandos i Raseini? (Raseiniai, FC nekoriai) kol kas uima 3-4 vietas. Raseini? komanda yra ikovojusi dvi pergales ir patyr? du pralaim?jimus. FC nekori? komanda i suaist? trij? varyb? ikovojo vien? pergal?. Pastarosios komandos vartininkas
Edvinas Paulauskas tvirtina, kad dabar jo komanda yra pasiruousi aktyviai treniruotis, nes ?empionato komandos yra gerokai sustipr?jusios. Savo komandos aidim? vertinu teigiamai. Komandos draugai yra usived? ir nori laim?ti. Dalyvaudami turnyre turime puiki?
prog? savaitgal? praleisti sportuodami, ?gyti patirties ir kartu tobul?ti, sak? Edvinas.

Kol kas dar nei vieno tako n?ra pelniusios Gimnazijos ir 1000 komandos, tod?l joms artimiausios varybos yra svarbios siekiant neikristi i turnyro. Septint?j? viet? u?musi komanda ikrenta i turnyro. Tre?i?-et? viet? u?musios komandos kovos d?l patekimo ? pusfinal?, pirm? ir antr? viet? u?musios komandos pateks tiesiai ? pusfinal?, teig? turnyro organizatorius Ri?ardas Digrys. Prie turnyro ?gyvendinimo prisideda Aivaras Tervidis ir Martynas Bartkevi?ius, danai paimdami vilpuk? ? savo rankas, bei Steponas Nacius, jis ?steig? turnyro prizus.

Komentarų nėra