MARIJOS ŽEMĖ LIETUVA

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS

Lietuvoje mums gera -
Neskyla ir nevirpa žemė,
Nespjaudo krateriai ugnim
Ir uraganai užklysta čia retai.
Šiurena vėjas tėviškės švelnus,
Miškai vis šlama
Protėvių dvasia.
Upelių vingiai, akys ežerų
Tokie mieli ir paprasti,
O Nemunas sraunus, galingas,
Jis simbolis tautos,
Plačiai marias papildęs,
Nurimsta Baltijos bangos.
Čia, Lietuvoj, Rūpintojėlis
Brenda per rugius,
Čia taką, kelią
Žinome kiekvienas,
Kurie į didį kelią susilieja.
Tas kelias Šiluvon atves.
Atėjęs Šiluvos keliu,
Marijai padėkot turiu,
Kad Lietuvą – Marijos žemę -
Aš turiu…

Komentarų nėra