Matematikos mokytojos s?m?si patirties

Versija spausdinimui

Balandio 18 d. rajono matematikos mokytojos lank?si Marijampol?s Rygiki? Jono gimnazijoje, kur s?m?si patirties. Mokytojos dalyvavo konferencijoje Matematikos mokymas ir projektin? veikla, diskutavo matematinio ratingumo mokymo, matematinio k?rybikumo lavinimo, pagalbos mokiniui mokantis klausimais. Daug d?mesio buvo skirta projektinei veiklai. Visas sudomino integruoti keli? mokom?j? dalyk? projektai. ?domiai pristatytas bendras dviej? mokykl? projektas.

Raseini? rajono mokytojos taip pat pasidalijo savo praktinio darbo ger?ja patirtimi. Usimezg? dviej? rajon? matematikos mokytoj? draugyst?. Ruden? planuojamas susitikimas Raseiniuose.

Angel? Daktarien?,
Raseini? rajono matematikos mokytoj? metodinio b?relio pirminink?

Komentarų nėra