Maži Užgavėnių stebuklai

[1]Vis dar gyvenant karantino režimu, įprastų kontaktinių renginių sulauksime, tikriausiai, tik atėjus vasarai, todėl visuomenė vis dažniau naudojasi galimybe stebėti ir dalyvauti šventėse bei projektuose virtualiai. Paįvairindamos rutiną, pabėgdamos nuo buitinių rūpesčių, sekdamos įsišaknijusiomis tradicijomis, norėdamos save išreikšti ir pademonstruoti kūrybinius sugebėjimus, mūsų krašto šeimos įsijungė į Raseinių rajono kultūros centro organizuojamą konkursą „Užgavėnių babaužiai“.
Po tamsaus ir niūraus laikotarpio artėja pavasaris, atgimimas, šviesa ir šiluma, todėl ir Užgavėnės su savo linksmybėmis, burtais, juoku, išraiškingumu, spalvingumu, laisvumu ir betarpiškumu, pašiepiant įvairius socialinius sluoksnius, santykius ir asmenybes, susitapatinant su mitinėmis būtybėmis, išryškinant individuaciją, rodo gamtos ir žmogaus virsmą bei išsilaisvinimą iš sunkaus ir slegiančio laikotarpio.
Džiaugiamės šio konkurso dalyvių kūrybiškumu, originalumu ir talentu, kuris išryškėjo apžiūrint ir vertinant atsiųstas nuotraukas su Užgavėnių persirengėliais, personažais ir kaukėmis. Konkurse dalyvavo Maslauskų šeima, Darius Karanauskas, Milita, Gabija Vasiliauskytė, Nerija Vaznytė, Auksė Vaidotaitė, Genutė Šantarienė. Laureatais ir nugalėtojais tapo Viltė Medeikytė, Viltė ir Kotryna bei Raseinių specialiosios mokyklos komanda.
Sveikiname ir nuoširdžiai dėkojame. Būkite meniški, kūrybiški, darbštūs ir unikalūs.
Edgaras Juška,
Raseinių rajono kultūros centro
kultūrinių renginių koordinatorius
***********
[2]Įdienojus ir saulutei pakilus virš horizonto, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ kiemelyje vyko Užgavėnių šventė. Šių metų žiema yra išlauktas vaikų džiaugsmas, žiemužė nepagailėjo sniego ir šaltuko. Šaltos ir trumpos žiemos dienos, aprimusi gamta miega po storu sniego apklotu. Tik saulutė juda vėjų išpustytame danguje, su kiekviena diena atkakliau kopdama vis aukščiau ir aukščiau. Ką saulutė dieną ištirpdo, tą šaltis naktį dar smarkiau sukausto. Juk vasaris – šalčiausias metų mėnuo.
Skambant linksmai muzikai kiemelyje rinkosi persirengėliai, garsiai triukšmaudami savo pasigamintomis tarškalynėmis ir skanduodami „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Sniego pusnyse įvyko Lašininio ir Kanapinio dvikova. Vaikai džiaugsmingai palaikė Kanapinį ir patikėjo jo pažadu, kad greitai ateis vaikų laukiama vasara. Kanapinio pergalė įpareigojo sudeginti Morę ir visas blogybes.
Kokios Užgavėnės be mielinių blynų? Čia reikia priminti, kad mieliniais blynais vaišino lopšelio-darželio virėjos. Užgavėnių blynų stengėsi prikepti gerokai daugiau, kad liktų ir svečiams pavaišinti. Tie svečiai – kaukėti, kailiniuoti žydai, čigonai ir kiti persirengėliai. Na, o kaip mums pavyko išvyti žiemą, pamatysime…
Roma Kasparavičienė,
Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui