Meil?s ugnis

Versija spausdinimui

Jadvyga Evartien?

K?nas liepsnoja, irdis dainuoja,
Tai meil? aukia skub?k pas j?.
O mielas laukia, jo gl?bys traukia,
Ir k?nai trokta b?ti alia.

Mintys, lyg pauk?iai, kyla ? aukt?,
Ir tarsi kregd? skrenda auktyn.
Noris patirti, noris pajausti
T? aistros ugn?, kuri? jauti.

Nors ird? bado degan?ios str?l?s,
O kojas eidia uk?s stikl?,
Ant tako lieka sumintos g?l?s,
Pelen? sauja tik tarp deln?!

Ne vienam teko ? skausm? k?sti
Ir v?l pakilti meilei naujai.
Likimas leidia v?l draug? rasti
Ir vertint pet?, kur? radai.

Komentarų nėra