Meninio skaitymo konkursas Vaikyst?s spalvos

Versija spausdinimui

? vaik? kalbin?s raikos pasaul? duris atrakinti gali poezija. B?tent eil?ra?iai priver?ia ?siklausyti, suklusti ir suaugusiuosius, ir pa?ius maiausius. Tai ?rod? Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijoje vyk?s rajono priemokyklinio amiaus vaik? meninio skaitymo konkursas Vaikyst?s spalvos. Rengin? organizavo priemokyklinio ugdymo pedagog?s Vaida Naujokaitien?, Daiva Danusien? ir Vida Lazdauskait? bei Raseini? vietimo pagalbos tarnybos metodinink? Saul? Sitavi?ien?.
Meninio odio suvokim? ir raik? perteik? 12 skaitov? i 8 Raseini? rajono ugdymo ?staig?, o dalyvius vertino komisija: Edgaras Juka, Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? koordinatorius, Vilma Gricien?, Raseini? altinio progimnazijos bibliotekinink?, ir Lina Volfien?, Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos bibliotekinink?. Laureat? diplomais apdovanoti 5 ugdytiniai i Girkalnio pagrindin?s mokyklos, Raseini? lopelio-darelio Saulut?, Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos, Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos. Konkurso laureatams ?teikti vietimo pagalbos tarnybos diplomai ir dovan?l?s, o visiems dalyviams pad?kos ir m?s? progimnazijos simbolin?s dovan?l?s.
Organizatoriai

Komentarų nėra