Meno konkursas-festivalis Talent Show 2023 Stokholme

Versija spausdinimui

Gegu?s 46 dienomis keturios Raseini? meno mokyklos mokin?s Lyja ir V?ja Germanavi?i?t?s, Emilija Sakavi?i?t? ir Elz? Tamaauskyt? dalyvavo tarptautiniame konkurse-festivalyje Talent Show 2023. Seserys Lyja ir V?ja u?m? II viet?, o E. Sakavi?i?t? ir E. Tamaauskyt? tapo io renginio diplomant?mis.
Konkursas-festivalis vyko kruiziniame laive plaukiant i Talino ? Stokholm?. Jame gal?jo dalyvauti ?vairi? meno sri?i? muzikos, teatro, okio atstovai. Muzikos srities konkurse buvo 83 pasirodymai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Konkurso-festivalio dalyviai tur?jo galimyb? susipainti su vedijos sostin?s Stokholmo istorija, aplankyti karali? r?mus, igirsti diding?, bet tragik? laivo flagmano istorij? Vaza muziejuje. Gr?tant aplankyta Estijos sostin? Talinas, per paintin? ekskursij? po senamiest? igirsta legend?, pasakojim? apie istorines vietas, ?ymius mones.
Konkurso-festivalio dalyviai gr?o pilni ?sp?di? ir geros nuotaikos.
D?kojame mokytojoms Jolantai Tur?inskienei, Laisvidai Juodytei, Saulei Kre?kauskienei ir Stanislavai Vebavi?ienei u konkursan?i? parengim?.
Raminta Sakavi?ien?, Raseini? meno mokyklos direktor?

Komentarų nėra