Mes Lietuva! Gala koncertas

Versija spausdinimui

Metas iltam ir spalvingam pasimatymui.
Jei dar neteko ivysti muzikini? spektakli? Mavydas, Dievai ir mon?s, Sakm? apie dovanot? ird? ar kit? ansamblio Lietuva program?, o gal kaip tik norisi pakartoti ?ia surinkti ?simintiniausi epizodai. Pristatome geriausi? k?rini? gala koncert? Mes Lietuva!, kuris vyks liepos 6 d. Molav?n? piliakalni? komplekse ir ada ne tik pakili? nuotaik?, bet ir netik?ta forma atskleidiamus k?rinius i atsinaujinusio ir ?vairiapusiko ansamblio repertuaro. Graiausius okio ir muzikos pasirodymus dovanos ansamblio Lietuva choro, oki? ir orkestro atlik?jai. Prie j? prisijungs charizmatikasis aktorius ir atlik?jas Giedrius Arba?iauskas.
Muzikinis vakaras nustebins tiek ilgame?ius gerb?jus, tiek vertinan?ius k?rybinius ansamblio eksperimentus. Nuo tautinio anro, baltik? motyv? ir dainuojamosios poezijos k?rini? iki iuolaikin?s muzikos ar net elegancija dvelkian?ios klasikos i?rovai m?gausis skoningu muzikini? anr? ir stili? pasirinkimu.
Net irankiausieji kitu vilgsniu pavelgs ? ansambl?, kuris kaip niekad verlus, nuolat kintantis, bet kartu puosel?jantis m?s? gyv? istorij? ir vertybes.
Gala koncertas Mes Lietuva! sujungs mus visus programa sava, atpa?stama ir ?kvepianti didiuotis lietuvi? autori? k?ryba bei unikaliu tautini? instrument? skambesiu. Dalis pasirodym? nukels ir ? tokius Lietuvos projektus kaip misterija Perk?nas, programa su bardais Dainuoju Tau gyvenim?, okio spektaklis D?d?s ir d?dien?s ar net pranc?z? klasikos ?kv?ptas Bu?inys i Pranc?zijos. Iskirtinius pasirodymus surengs ansamblio Lietuva solistai ir birbyni? kvartetas.
Diugios emocijos, ?sp?dingiausi okiai, teatralizuoti pasirodymai ir daug daugiau nuotaikingiausioje valstybinio ansamblio Lietuva programoje!
Koncerto vyr. dirigentas
Egidijus Kaveckas,
vyr. baletmeister?
Aura Krasauskait?,
vyr. chormeisteris
Algimantas Kri?nas,
meno vadovas
Giedrius Svilainis,
reisier? Giedr? Kriau?ionyt?-Vosylien?,
ansamblio vadov?
Edita Katauskien?.
Raseini? rajono kult?ros centro
informacija

Komentarų nėra