Mes optimistai

Versija spausdinimui

anas VITKUS

Po pamok?l?s Biruose m?s? vyrai tapo pikti. Sportikai pikti. Tai yra sveika. Tai yra gerai. Lapkri?io 19 d. m?s? varovai iauli? ,,Graf? baldai-Kristalas. Pavadinimas tikrai gr?smingas. Tai, kad jie m?s? nepa?sta (jie m?s? komand? pristat? kaip Raseini? ,,Raseinius), buvo pliusas mums. Varybos prasid?jo be dideli? valgybos ?mantrybi? greitai, takas ? tak?. Tiesa, nelabai smagu buvo dviese s?d?ti tarp …o-o-o kiek daugiau eiminink?. Nieko, ikent?jome. Svarbu, kad mes buvome priekyje: 29:25. Viskas gerai taip ir toliau. Deja, truput? pristabd?me tak? tapo maiau. Prie didi?j? pertrauk? mes jau buvome besivejan?i?j? vaidmenyje 46:51. Tai ne tragedija, ir tai suprato visi. Juolab, kad pranaum? eimininkai ?gijo pa?ioje k?linuko pabaigoje. Antr?j? varyb? dal? prad?jome labai rytingai ir, prab?gus 4 min., mes pirmavome 59:51. Skub?jome, b?gome, m?t?me, prasid?jo klaidos, ta?iau mes vis tiek laik?m?s priekyje (67:63). ,,Grafai m?s? nepaleido. Jie kak? strategavo. Tada prasid?jo li?dnoji dalis. Auksin? taisykl?: ne?meti tu ?meta tau. Suaidus 5:10 min., v?l vijom?s 73:78. Dar?si kiek li?dniau, bet tai dar ne vakaras. ,,Rasai – ne ta komanda, kad taip lengvai pasiduot?. Gaila, bet m?s? taktika vis tik buvo perk?sta. Supratome tai laiku, ta?iau ?siv?l?me ? j? aidim?. Muzika j?, okti teko mums. 86:95 – jie ir patys negal?jo patik?ti savo pergale. Dvitakius met?me geriau 57 prie 51 proc., baudas met?me geriau 68 prie 60. Kamuolius nune?me mes 35 prie 30. Per?m?me 7 kamuolius, jie 18. Mes suklydome 19, jie 13 kart?. Tokios smulkmenos (gal ir ne visai smulkmenos) ir nul?m? rungtyni? baigt?. Solidiai m?s? komandoje pasirod? V.Savostjanovas (30 tk.), V.Ukuraitis (22 tk.) bei N.Karlikanovas (19 tk.). iaulie?i? komandoje pasiym?jo N.Keleras (21 tk.), R.Barys (18 tk.) ir D.Valent?lis (16 tk.). Na k? gi, lauksime j? Raseiniuose.

Gali pasirodyti juokinga kit? dien? (lapkri?io 20 d.) susitikome su dar viena komanda i iauli?. Tikrai niekas neabejojo laukia li?dnos miios, gerbiamieji sveteliai. Mes labai greiti, mes labai galingi, mes… mes… Iki pirmojo ketvir?io likus aisti 2:06 min. 20:0. ,,Ras? pranaumas buvo akivaizdus. Vis tik ioje atkarpoje iauli? ,,Saul? 92-94 sugeb?jo pelnyti ,,net 4 takus (jau is tas). Kit? rungtyni? atkarp?l? prad?jome esant rezultatui 23:4. Akivaizdu pasismaginsim. Prasid?jo triukinantys d?jimai, sud?tingi, gra?s perdavimai. Prie didi?j? pertrauk? 50:26. Kaip tokiais atvejais nutinka, vyko sp?lion?s bus imtasis, ar nebus? Diugu, kai laimi savikiai, net sve?i? pasidar? gaila (leiskit ir jiems ?mest). Faktas jie mums ne varovai. Prie paskutin?j? ketvirt? 73:39. iauroka. Ta?iau kertas yra saldus. Lauk?me trienklio skai?iuko. Jis taip graiai atrodo vieslent?je. Paskutin? varyb? atkarp?l? v?l triukinanti 35:14. Kas jud?jo, tas ir peln? takus, odiu, nuskriaust? nebuvo. To netgi rimta treniruote negalima pavadinti. 108:53 sve?iams skausmingas rezultatas. Raseiniki? gretose isiskyr? J.Petkevi?ius (18 tk.), puikiai pad?jo V.Ukuraitis (15 tk.) ir V.Savostjanovas (15 tk.). Kaip jau min?jau puikus komandinis aidimas, pagyr? nusipeln? visi. Sve?i? ekipoje pasteb?jome D. imait? (14 tk.) bei E.Ro?? (13 tk.). J? pastang? neuteko. Jie tikrai siek? revano, bet, manau, neturi ans?.
Prasid?jo rajono vyr? krepinio pimenyb?s. ?ia dviejose lygose (A ir B) usiregistravo po 8 komandas: ,,A lyga ,,Darbo partija, ,,Autolera, ,,Jauniai-1, ,,erminalis, ,,Vidukel?, ,,Joseda, ,,Danspin-1, ,,Dairena; ,,B lyga ,,Jauniai-2, ,,KB Vidukel?, ,,Legionieriai, ,,Lukn?, ,,Raseika, ,,Danspin-2, ,,aiginys, ,,Karpyn?. Daugumos komand? pavadinimai mums pa?stami, krepininkai taip pat. Vyr. teis?jas G.Bal?aitis. Dideli? staigmen? kol kas niekas neprognozuoja. Steb?sime, matysime.
Kitos varybos Raseini? KKSC sporto sal?je vyks lapkri?io 26 d. 18.00 val. Regiono krepinio lygos varybose susitinka: Raseini? ,,Rasai Panev?io ,,Bangen? Aivera.

Komentarų nėra