Metodinės dienos Raseinių specialiojoje mokykloje

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių specialioji mokykla nuo 2022 m. kovo vidurio pradėjo organizuoti metodines dienas rajono bendrojo ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų komandoms. Mokyklos pedagogų tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, organizuojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą įtraukiojo ugdymo kontekste.
Kovo 15-ąją mokyklą aplankė Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, praėjus dviem savaitėm – Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos, o prieš mokinių Velykų atostogas sulaukėme specialistų komandos iš Šiluvos gimnazijos. Švietimo pagalbos specialistų komandų vizitus šiais mokslo metais birželio 17 d. užbaigė Betygalos Maironio gimnazijos komanda.
Susitikimų pradžioje svečiai buvo supažindinti su mokyklos struktūra, edukacinėmis ir laisvalaikio erdvėmis. Paskui specia­listai, pasiskirstę po 1–2 asmenis, stebėjo mokytojų vedamas pamokas ir veiklas, bendravo su mokytojais bei mokiniais, klasėse, kabinetuose apžiūrėjo ugdymo procesui tobulinti skirtas vaizdines ir metodines priemones, atitinkančias ugdytinių poreikius ir galias.
Reflektuodami susitikimų patirtis svečiai pastebėjo, kad mokiniai įgalinti veikti pagal savo gebėjimus ir poreikius, teigiamai vertino specialiąsias ugdymo priemones, akcentavo saugumo, laisvės jausmą, gyrė mokyklos estetišką ir saugią edukacinę aplinką, kuriamą darbuotojų ir mokinių rankomis, dalykiškus, nuoširdžius, šiltus, pagarbius ir draugiškus mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius.
Metodinių dienų ciklą planuojama tęsti ir kitais mokslo metais.

Romutė Paulauskienė,
Raseinių specialiosios mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra