Metų rezultatų aptarimas Kilupių kaimo bendruomenėje

Siųsti Versija spausdinimui

Sausio 21 dieną Kilupių kaimo žmonės ir svečiai rinkosi į visuotinį ataskaitinį Kilupių kaimo bendruomenės narių susirinkimą. Jis prasidėjo naujų narių priėmimu, o jų buvo net vienuolika. Dabar bendruomenė vienija 49 gyventojus, tai ne vien Kilupių kaimo gyventojai, bet ir kiti, kurie panoro būti šios besiplečiančios bendruomenės nariais. Kilupių kaimo bendruomenė dar jauna – jai bus 4 metai.
Bendruomenės veiklos ataskaitą pateikė pirmininkė Vilma Vaitekūnienė, ji priminė darbines ir šventines akimirkas, nuveiktus darbus, sudalyvautus renginius rajone ir kaimyninėse bendruomenėse. Aiškiai ir suprantamai finansų valdymą apibūdino bendruomenės revizorė Irena Dobrovolskienė. Bendruomenės nariai vienbalsiai patvirtino finansinę 2022 metų ataskaitą ir gerai įvertino bendruomenės veiklą.
Kilupių kaimo seniūnaitis Aurimas Gelžinis supažindino su bendruomenės veiklos gairėmis ir perspektyviais darbais, padėkojo kaimo bendruomenės tarybai ir pirmininkei už kūrybingus ir bendruomeniškai nuveiktus darbus gražinant Kilupių kaimą.
Bendruomenė vieningai pritarė dalyvavimui Žemės ūkio ministerijos remiamame projekte „Materialinės bazės stiprinimas bendruomenėje“.
Bendruomenės pirmininkė už kalėdinius sodybų papuošimus padėkas įteikė E. ir R. Dobrovolskiams, L. ir V. Frejeriams, G. ir A. Gelžiniams, kurių sukurta kalėdinė dvasia džiugino visus ir skatina toliau tobulėti. Jubiliejinio gimtadienio proga pasveikinta bendruomenės narė Edita Luniv.
Susirinkime išsakyta daug palinkėjimų, puikių idėjų, kalbėta apie laukiančius didelius ir kūrybingus darbus, palinkėta sutelktai dirbti naujai išrinktai Kilupių kaimo bendruomenės tarybai.
Susirinkimo pabaigoje kilupiškius ir svečius linksmino Raseinių rajono kultūros centro Ariogaloje kapela „Šaltinėlis“ su vadovu Valdu Paulausku. Klausantis smagios muzikos, skambių dainų laikas bėgo greitai. Į namus išsiskirstėme puikios nuotaikos.
Lina Šalvaitienė,
bendruomenės narė

Komentarų nėra