Mieli bi?iuliai darininkai!

Versija spausdinimui

Saulel? vis kopia auktyn, dienel?s ilg?ja, art?ja pavasaris, jau ventos Velykos ?ia pat. Daugelis m?s? diaugiasi daigyn?liuose besistiebian?iais augal?liais, neumirta j? palaistyti, patr?ti, kad b?t? tvirtesni. Taigi, pradiai keletas patarim?, palink?jim?.

Art?jant vent?ms, tuos skaniausius konservus, kuriuos sl?p?m nuo sve?i? ar vaik?, pagaliau surikiuojam, ruodami vent? Velyk? stal?. Kuo j? daugiau, tuo stalas bus puonesnis. Diaugsmingas darbas, kai visa eima kart, kai vieni kitiems padeda, pataria.

Po ven?i? verta surikiuoti pra?jusi? met? darininkyst?s s?kmes ir nes?kmes. Prisiminti, kas gerai uder?jo ir kas neuaugo. Pabandykime suskai?iuoti ir savo padarytas klaidas, jeigu bent penki? j? neprisimename ar nerandame, susim?stykim: gal per maai domim?s iuo nuostabiu gamtos pasauliu. Matyt, neinom, kad daug ko neinom…

Dar palink?jimas s?dami nebei?r?kime ? M?nulio kalendori?. Kiek daug bereikalingo vargelio. M?nulis nuostabi ir brangi m?s? pasaulio dalel?, bet maai s?klytei ne pati svarbiausia. Jai reikia ilumos ir dr?gm?s, n?ra kada ? padang? velgti… Be to, juk ji gyva, ji pati palauks, tarkim, tos palankios M?nulio faz?s. Prisiminkime nuostab? Gamtos kalendori? kada ji atbunda, atgyja, kada alpusnis, gluosnis ar ieva pra?sta, kregd?s ar gandrai parskrenda. Gamtos pasikeitimo d?sningumus m?s? senoliai inojo, pagal juos daroves s?jo. Pavyzdiui, agurkus tik alyvoms ydint. Tik mes tai pamirome, matyt, daug laiko pra?jo…

Linksm? ven?i?!

Komentarų nėra