Mieli daržininkai!

Siųsti Versija spausdinimui

Jau surikiuotos daržuose lysvelės, pasirodė pirmieji daigeliai. Pavasario didysis darbymetis ir jo rūpestėliai lyg ir baigėsi. Vasarėlę retkarčiais teks tas lysveles nuravėti, patręšti, palieti. Neužmirškime mūsų augalėlių apginti nuo ligų ir kenkėjų. Priemonių tam turime pakankamai. Ir čia patarimas tik vienas – nesuvėlinkime tų darbelių atlikti.

Beveik keturis mėnesius kas antrą savaitę mes susitikdavome ir pabendraudavome laikraščio puslapiuose. Noriu padėkoti visiems, kurie kantriai skaitė, domėjosi, paskambindavo. Nesulaukiau piktų žodelių, nors gal ir ne visoms mano mintims pritardavote. Dėkoju „Bičiulio“ redakcijai, kuri labai nuoširdžiai padėjo šiuos puslapius rengti. Ačiū visiems!

Juozas JURKŠAITIS

Komentarų nėra